Psykiatrisk Center Amager bliver modelafdeling

I forbindelse med udmøntning af satspuljen 2010-2013 har Sundhedsstyrelsen tildelt Psykiatrisk Center Amager 5.616.000 kr. til det 3-årige projekt Den gode psykiatriske afdeling.
- Projekt Den Gode Psykiatriske Afdeling er blevet modtaget med nysgerrighed og interesse fra såvel medarbejdere som ledere, og jeg ser frem til at starte projektet op for alvor, når projektlederen tiltræder pr. 1. februar 2011, fortæller centerchef Lone Borberg, Psykiatrisk Center Amager. 

Højere behandlingskvalitet

Formålet med projektet er at skabe en modelafdeling med høj kvalitet i behandlingen. Det skal ske gennem gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed samt mindre tvang.

Derudover skal den gode psykiatriske afdeling sikre god opfølgning og sammenhæng for den enkelte patient. Dette gøres bl.a. ved at den enkelte patient i de ambulante enheder tilknyttes en fast behandlingsansvarlig overlæge, der følger patienten ved skift til fx indlæggelse.

Patientsikkerhed, tvang og kompetenceudvikling

Der er formuleret tre indsatsområder i projektet:
Fokus på overgange og patientsikkerhed
Nedbringelse af tvang og kvalificering af tvangsanvendelse

Kompetenceudvikling hos personalet på centret​

-  På Psykiatrisk Center Amager vil vi som en del af projektet anvende LEAN som arbejdsmetode, når vi fremover tilrettelægger patientforløb og arbejdsgange på hele centret. Det bliver en spændende proces, siger Lone Borberg​​​​

Omfatter hele centret

Projektet involverer hele centret, da der er planlagt en omorganisering af centrets afsnit og etablering af et nyt åbent fleksibelt og intensivt specialafsnit. Samtidig bliver alle medarbejdere inddraget i kompetenceudviklingen.

Redaktør