Psykiatrisk Center Ballerup servicerer hele Egedal Kommune på psykiatriområdet

Nyt optageområde pr. 1. januar 2009.

Den 1. januar 2009 overgår de tidligere kommuner Stenløse og Ølstykke fra at tilhøre PC Nordsjællands optageområde til at tilhøre PC Ballerups optageområde. 

Kort over Egedal Kommune  

Oversigt over kommunernes tilhørsforhold

Alle ændringer er en del af realiseringen af Psykiatriplanen, hvorfor ansvaret for kommunikationen er fordelt mellem Koncern Plan og Udvikling (KPU), Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og de berørte psykiatriske centre (PC Nordsjælland og PC Ballerup), afhængigt af udmeldelsens karakter.

Redaktør