Psykiatrisk Center Sct. Hans har fået EU’s Arbejdsmiljøpris 2009

Psykiatrisk Center Sct. Hans har fået den europæiske arbejdsmiljøpris for god praksis inden for arbejdsmiljø (APV).
Centerchef Søren Bredkjær, arbejdsmiljøkonsulent Sussan Balleby og assistent Mette Thuse, Psykiatrisk Center Sct. Hans, fik overrakt prisen af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Prag den 27. april 2009. Han siger om prisen: ”Vi er meget stolte af at have vundet denne pris. Sct. Hans har konkurreret med 700 virksomheder i Europa, og kun 2 virksomheder fra Danmark blev nomineret. Det glæder mig, at vi på denne måde bliver anerkendt for vores arbejde med at udvikle arbejdsmiljøet. Både ledere og medarbejdere har gennem flere år forstået vigtigheden af dette arbejde, så det er en stor glæde for mig, at vores indsats på denne måde bliver belønnet”.
 
Arbejdsmiljøprisen uddeles på baggrund af den europæiske arbejdsmiljøkampagne 2008-2009, hvor emnet er god praksis inden for arbejdspladsvurdering (APV).

Den danske jury fremhævede i indstillingen, at Psykiatrisk Center Sct. Hans har udviklet et rigtigt godt og innovativt APV værktøj, som aktivt inddrager både ledelse og medarbejdere. Psykiatrisk Center Sct. Hans’ elektroniske APV-spørgeskema fokuserer ikke kun på problemer, men spørger også om de ansattes ønsker og behov, hvilket kan bruges som udgangspunkt for løsning.
 
Systemet gør det muligt at lave klare handlingsplaner, så alle ansatte kan følge APV processens udvikling fra start til slut. Derudover er det muligt at følge med i udviklingen i andre afdelinger, hvilket øger videndelingen, og gør at alle kan have gavn af gode løsninger.

Den danske jury understregede, at eksemplet kan bruges i mange andre sammenhænge, og kan være meget relevant som inspiration for andre europæiske lande.

Direktør Martin Lund, Region Hovedstadens Psykiatri, er meget tilfreds med, at Psykiatrisk Center Sct. Hans har fået årets europæiske arbejdsmiljøpris. Han siger: ”At arbejdsmiljøindsatsen på Psykiatrisk Center Sct. Hans har mundet ud i denne flotte pris, glæder mig meget. Der er behov for konstant fokus på arbejdsmiljøet i psykiatrien. Vi behandler patienter med komplicerede problemer, og et godt arbejdsmiljø er nødvendigt for at kunne rekruttere og fastholde personalet i psykiatrien, til gavn for patienterne”.

 

Redaktør