Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge

Ny klinik for psykiatrisk behandling af traumatiserede flygtninge.
Omkring 300 traumatiserede flygtninge venter i dag på en plads på et af de private behandlings- og rehabiliteringstilbud. Ventetiden kan være op til to år. Men mange af patienterne kan have gavn af et specifikt psykiatrisk behandlingstilbud. Derfor åbner Region Hovedstadens Psykiatri nu Psykiatrisk Klinik for Traumatiserede Flygtninge. 

I den psykiatriske behandling af flygtninge med traumerelaterede lidelser er der brug for målrettede behandlingstilbud. Og der er brug for forskning i, hvilke behandlingsmetoder der virker.

”Der eksisterer en række rigtig gode private behandlings- og rehabiliteringstilbud til traumatiserede flygtninge. Men i psykiatrien har det været et uopdyrket felt, og der har længe været stor efterspørgsel på behandling, viden og vejledning,” siger leder af klinikken, overlæge Morten Ekstrøm.

”Der er i dag sparsom videnskabelig evidens på området, og derfor vil behandling og forskning gå hånd i hånd helt fra klinikkens første dag. Vi vil konstant måle på dét, vi gør, og ændre behandlingen, hvis der ikke er tilstrækkelig effekt,” uddyber Morten Ekstrøm.

Behandlingen vil bestå af lægesamtaler med psykoedukation, dvs. undervisning i egen sygdom, medicinsk behandling samt psykoterapi hos en psykolog. Et godt samarbejde med praktiserende læger, kommuner og de øvrige psykiatriske centre vil desuden blive prioriteret højt. Klinikken har kapacitet til at varetage godt 100 patientforløb om året og har status af at være regionsfunktion.

”Vi er glade for, at vi fremover kan tilbyde borgerne i Region Hovedstaden denne form for specialiseret psykiatrisk behandling. Der er ingen tvivl om, at behovet er til stede, og vi ser frem til, at Traumeklinikken kan skabe gode behandlingsmæssige resultater med forskningen i højsædet,” siger direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund og tilføjer:

”Den nye klinik er et eksempel på de fordele, vi opnår ved at være en samlet region – nemlig at alle borgere har adgang til samme velkvalificerede behandling, uanset hvor i regionen, de bor.”

Redaktør