Psykiatrisk forskning i øjenhøjde

Hvad fejler man, når man ’ingenting’ fejler? Er psykiske lidelser arvelige? Og kan man løbe fra en depression?

Dét og meget mere fortæller forskerne om, når Region Hovedstadens Psykiatri i anledningen af Forskningens Døgn inviterer på en guidet rundtur i psykiatriens spændende verden. 

København, den 26. april 2007 – Det er forskning i øjenhøjde, når Psykiatrivirksomheden i anledningen af Forskningens Døgn giver mulighed for et kig ind i det psykiatriske forskningsunivers. En række forskere fra de psykiatriske afdelinger vil i løbet af fredag d. 27. april fortælle om den afhængige hjerne, om Det Nationale Skizofreniprojekt, om hvordan man hjælper unge med psykoser, om genetik, forebyggelse af manier, spædbørnspsykiatri, alkoholafhængige rotter og meget, meget mere.

”I psykiatrien forsker vi både i de mekanismer i hjernen, der er årsagen til en psykisk sygdom, og i hvordan vi kan helbrede og hjælpe mennesker med en psykisk lidelse. Det er et utrolig bredt felt, som en række meget kompetente forskere lige nu bevæger sig rundt i. Og vi er ivrige for at formidle vores arbejde,” siger Annette Gjerris, psykiater dr. med. og vicedirektør i Psykiatrivirksomheden.

”Derfor håber vi, at rigtig mange mennesker vil benytte lejligheden til at deltage og få et indblik i, hvad der foregår i den psykiatriske forskning – og hvor stor betydning det har for vores hverdag.”

Forskningens Døgn er et årligt tilbagevendende, landsdækkende initiativ iværksat af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Formålet er at give borgerne indblik i den forskning, der finder sted i institutioner og virksomheder – at komme tæt på, bag om og helt ned under.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Redaktør