Psykiatriske patienter har altid potentiale for at komme sig

På Psykiatrisk Center Frederiksberg er man godt på vej med at arbejde ud fra recovery-tankegangen.
"På Psykiatrisk Center Frederiksberg har vi de senere år arbejdet mod en recovery-orienteret tilgang. Det vil sige, at vi fokuserer på erfaringerne med, hvad det er der gør, at man får det bedre og kommer sig - recovery," siger centerchef Kristen Kistrup.

Læs hele artiklen
Gør op med fordomme i Frederiksberg Bladet.

Se film om, hvad recovery-orienteret psykiatrisk behandling betyder her.

Redaktør