Psykiatriske patienter indlægger sig selv med stor succes

​Tre psykiatriske centre har skrevet kontrakter med deres patienter, der gør det muligt for patienterne at indlægge sig selv på særlige vilkår. På Psykiatrisk Center Frederiksberg oplever man et stigende antal, der melder sig til ordningen.​​

Centerchef Kristen Kistrup foran en af sengene

​​​​​Centerchef Kristen Kistrup foran en af sengene

Siden december 2013 har det været muligt for psykiatriske patienter at underskrive en kontrakt, der giver dem ret til at indlægge sig selv på de psykiatriske hospitaler i op til fem døgn. 

Læs mere om projektet her​​

Kontrakterne er gældende for et år ad gangen, og de patientstyrede indlæggelser er et led i en gent​​​​​ænkning af det psykiatriske område, hvor brugerinddragelse bliver brugt i større omfa​ng. Allerede et år efter projektets start, er der kun ni kontrakter ud af 30 tilbage til de patienter, der gerne vil indlægge sig selv på Psykiatrisk Center Frederiksberg.

- Ideen er meget enkel. Det er en anden tilgang til de patienter, der har svære sygdomme og ofte bliver indlagt. De skal ikke igennem den sædvanlige visitation, men de har ret til den. Pointen er at tage tingene i opløbet og forebygge, at patienterne bliver så syge, at de skal indlægges gennem skadestuen. Det er almindelig sund fornuft, og det virker, siger Centerchef på Psykiatrisk Center Frederiksberg, Kristen Kistrup.

Patienter får mere kontrol over egen behandling
Tilbuddet går i sin enkelthed ud på, at en patient kan ringe til sygeplejersken døgnet rundt og melde sin ankomst, når vedkommende kan mærke, at der er behov for det. Fordi indlæggelsen er kontraktbaseret, er der ikke behov for visitation inden indlæggelsen. Der er to særlige stuer, der alene står til rådighed for kontraktpatienterne.

For at understrege, at behandlingen er ambulant, har hvert rum et skab, hvor patienten kan opbevare sin medicin. På den måde bliver patientens behandlingsplan ikke afbrudt af en ny plan, der ellers ville blive lagt ved en normal indlæggelse.

- Den typiske patient har en psykotisk lidelse, ofte skizofreni. Har en lang sygdomshistorie bag sig, bliver tit indlagt, og lever ustabilt, fordi deres sygdom svinger i styrke, eller fordi de i nogle tilfælde har et misbrug ved siden af. Normalt er patienterne hjemme hos sig selv, og derfor kan det forebygge en længere indlæggelse og i det hele taget bare forebygge større kriser ved at tage nogle dage på hospitalet, forklarer Kristen Kistrup.

Ideen til patientstyrede indlæggelser kommer oprindeligt fra Stavanger i Norge, hvor antallet af senge hurtigt er vokset, og har siden spredt sig til resten af Skandinavien. ​

Se resultaterne fra No​rge ​

- I Norge har de fået mange gode ting ud af det. En større patienttilfredshed, 30 procent færre sengedage, men hyppigere indlæggelser, hvor patienterne typisk er der halvandet døgn, hvor de slapper af og får lidt omsorg, siger centerchefen.

Indlæggelsen giver en pause
55-årige Erik Rossen er en af de 21 patienter, der benytter sig af tilbuddet. Allerede før det var muligt at indlægge sig selv, benyttede han sig af indlæggelser gennem skadestuen, når han havde brug for et pusterum. Derfor slog han til, da patientstyrede indlæggelser blev indført.

- Jeg har benyttet mig af patientstyret indlæggelse to gange af fem dage. Hvis jeg er kørt fast, eller er tæt på at køre sur i det, kommer jeg ind på hospitalet. Det er godt at møde nye mennesker, og selvom det mest er de andre patienter, man møder, når man bliver indlagt, kan det være meget stimulerende, fortæller Erik Rossen.

Erik Rossen er uddannet civilingeniør og har været sygemeldt siden begyndelsen af halvfemserne. For ham er det især kontakten med personalet og de andre patienter, der er vigtigt i hans indlæggelser.

- Man kan blive syg af ikke at have kontakt og blive forstået. Vi vil jo alle sammen gerne have anerkendelse og arbejder hårdt for at få det. Når jeg er blevet indlagt, er jeg sluppet for nogle af de daglige bekymringer, og der har jeg haft gavn af patientstyret indlæggelse, siger han.​

Håber på flere senge
Selvom der tidligere har været såkaldte 'buffersenge' på de psykiatriske hospitaler, er det første gang, at der er en formaliseret proces omkring patientstyrede indlæggelser. Og den nye tilgang til patienterne har krævet en omstilling i organisationen.

- Vi er stadig ved at lære, at patienterne har ret til en seng og bare skal indlægges. Det tager tid at vænne personalet til, at patienterne blot skal undersøges kort og så indlægges. En af udfordringerne har været, at denne type patienter ofte bliver behandlet i det opsøgende psykiatriske team. Den behandlingsform har altid haft til formål at undgå indlæggelser, og se på, hvad der kan gøres ambulant for at undgå, at patienterne bliver indlagt. Så der har skullet en vis holdningsbearbejdning til, så vi kunne få omstillet det til at være et godt mål at bruge sengene, men det fungerer godt her, siger Kristen Kistrup.

Brugen af kontrakter breder sig i Norge, hvor Stavanger distriktet har fået 16 senge, og Centerchefen håber på, at det samme vil ske i Danmark.

- Det er nemt at have med at gøre, hjælper patienterne, reducerer sengedagsforbruget og reducerer omkostninger. Vi håber, at det kommer til at gå ligesom i Norge, for patientstyrrede indlæggelser passer fint ind i alle de andre ting vi gør for større brugerinddragelse og ejerskab for patienterne i behandlingen, slutter Kristen Kistrup.
​​​​

Redaktør