Psykiatriudvalgsmøde om medicinering i psykiatrien

Tirsdag d. 29. august holdt regionsrådets Psykiatriudvalg møde, og blev bl.a. orienteret om initiativer vedr. medicinering i psykiatrien.

Der var særligt fokus på tre områder:

  • nedbringelse af brugen af vanedannende medicin
  • nedbringelse af brugen af polyfarmaci
  • systematisk registrering af bivirkninger

Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund, orienterede udvalget om de initiativer, der er sat i værk på de tre områder. Du kan læse om initiativerne her:

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/DD91F3CB-CD14-4CB2-960A-A1BA90E59E53/0/Eftersendtebilag280812.pdf

Her finder du ligeledes en status på ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien, som udvalget også blev orienteret om.

Drøftelse af ændringer til HOPP2020

På mødet blev også forslag til ændringer i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 drøftet, herunder bl.a. sammenlægning af de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre under én ledelse og sammenlægning af behandlingen af spiseforstyrrelser. Du kan læse om forslagene her:

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/5968FCF6-F16E-42E9-B9CF-944B2B32F772/0/Bilag280812.pdf


Der er endnu ikke referat fra mødet, men det vil senere være at finde på denne side:
http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2012/Psykiatriudvalget+%28af+1.+juli+2012%29/Moede+28.+august+2012.htm

Redaktør