Psykisk sygdom hos etniske grupper i Danmark

Ny undersøgelse fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.
En ny undersøgelse dokumenterer, at efterkommere af forældre med forskellig etnisk oprindelse, samt adopterede fra udlandet, oftere er i kontakt med det psykiatriske system end resten af befolkningen.

Undersøgelsen kaster dermed lys over etniske grupper, som man hidtil ikke har vidst meget om i Danmark, nemlig efterkommere af forældre med forskellig etnisk oprindelse og adopterede fra udlandet. De nye tal belyser i hvilket omfang og for hvilke psykiske lidelser, forskellige etniske grupper i Danmark bliver behandlet.

Resultaterne er blandt andet: 
  • personer, hvis ene forælder er dansk og hvis anden forælder er indvandrer, har hyppigere kontakt til psykiatrien end etniske danskere og indvandrere
  • unge adopterede kvinder fra udlandet har mere end dobbelt så mange kontakter til psykiatrien som etnisk danske kvinder
  • indvandrerkvinder har færre kontakter til psykiatrien end øvrige kvinder
  • kvinder er på tværs af etniske grupper hyppigst i kontakt med psykiatrien på grund af depression eller nervøse lidelser 
  • mænd er på tværs af etniske grupper hyppigst i kontakt med psykiatrien på grund af skizofreni eller misbrug 
  • 1. generationsindvandrere har færre kontakter til psykiatrien end andre ikke-danske etniske grupper
  • 2. generationsindvandrere har hyppig kontakt til psykiatrien
  • der er en høj forekomst af tvangsindlæggelser og indlæggelser til mentalundersøgelse i de ikke-danske etniske grupper.

Undersøgelsen er foretaget af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formålet har været at belyse forskelle og ligheder i forekomsten af psykisk sygdom hos indvandrere og etniske danskere. En viden, som er central for at kunne yde en god forebyggelsesindsats samt en relevant og effektiv psykiatrisk service. Resultaterne peger på, at det i fremtiden er vigtigt at have større fokus på efterkommere af forældre med forskellig etnisk oprindelse samt på adopterede fra udlandet.

Redaktør