RHP følger op på patienter der har modtaget tilbagekaldt skizofreni-medicin

​​Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), Region Hovedstadens Apotek og Enheden for Patientsikkerhed har besluttet at identificere og følge op på alle de patienter, som har modtaget den tilbagekaldte skizofreni-medicin, Xeplion 150 mg.

​​- Vi ønsker at sikre, at ingen patienter er kommet noget til på baggrund af forfalskningen, siger vicedirektør i RHP, Peter Treufeldt, blandt andet.

​Importører og Lægemiddelstyrelsen har valgt at tilbagekalde fire partier af skizofreni-depotlægemidlet Xeplion 150 mg, fordi der er mistanke om, at pakningerne af præparatet er forfalsket. Dvs., at der er fundet falske indpakninger og det fremgår af Lægemiddelstyrelsens information, at der indtil nu ikke er fundet forfalsket indhold.


På baggrund af tilbagekaldelsen har Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), Region Hovedstadens Apotek og Enheden for Patientsikkerhed besluttet at identificere og følge op på alle de patienter, som har fået medicinen.

- Vi ønsker at sikre, at ingen patienter er kommet noget til på baggrund af forfalskningen, siger vicedirektør i RHP, Peter Treufeldt, der dog understreger, at der ikke er noget der tyder på, at medicinen er farlig.

Mange patienter er allerede identificeret
Xeplion 150 mg er blevet distribueret til sygehusapotekerne og 26 private apoteker i perioden fra 30. november 2016 til 21. juli 2017.

175 patienter, der har fået Xeplion 150 mg, er allerede blevet identificeret. Det drejer sig om de patienter, der har modtaget medicinen i perioden fra 30. november 2016 til 18. maj 2017. For dem gælder det, at de har været til en eller flere opfølgende lægekonsultationer efter den – eventuelt forfalskede – første dosis, de har fået.

Fra den 19. maj overgik RHP til Sundhedsplatformen, og fra Sundhedsplatformen har RHP fået data på, hvilke patienter der har fået Xeplion 150 mg første gang indenfor de sidste to måneder. Det drejer sig om i alt 19 patienter, oplyser Peter Treufeldt.

- De patienter, som har fået Xeplion 150 mg første gang inden for de sidste to måneder, og dermed muligvis ikke har været til en opfølgende kontrol endnu, vil blive kontaktet telefonisk og eventuelt indkaldt akut. De øvrige patienter vil blive undersøgt ved deres næste planlagte kontrol. Ved kontrolkonsultationen vil patienterne blive informeret om sagen og om klage- og erstatningsmuligheder, forklarer Peter Treufeldt.

Lav risiko for patienter og ingen rapporterede utilsigtede hændelser
Heldigvis vurderer Lægemiddelstyrelsen, at risikoen for patienterne er lav. Det sker bl.a. på baggrund af en undersøgelse af en af de forfalskede pakninger, hvor man fandt, at indholdet af aktivt stof svarede til det i originale pakninger.

- Vi er naturligvis rystede over, at indpakningerne er blevet forfalskede, men det positive er, at det ikke ser ud til at have haft konsekvenser for de patienter, der er blevet kontrolleret af lægen, siger Peter Treufeldt og fortsætter: - Vi følger instruktionerne fra Lægemiddelstyrelsen og har derudover taget ansvar for at følge hver enkelt patient i RHP.

På nuværende tidspunkt kan det ikke udelukkes, at pakningerne har været opbevaret forkert, da de er pakket uden for den kæde, der har lov til at pakke dem, og dette gør pr. definition lægemidler til forfalskede. Forkert opbevaring kan medføre en forringelse af lægemidlet.

Patienter der føler sig utrygge bør kontakte deres behandlingsansvarlige læge.


Redaktør