Rapporter om medicinering, ledelse og kommunikation i psykiatrien

Psykiatriudvalget drøfter tre rapporter, som er udarbejdet efter embedslægens undersøgelse af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup.

Som opfølgning på embedslægens undersøgelse af medicineringspraksis i Region Hovedstadens Psykiatri, drøfter regionsrådets psykiatriudvalg i dag tre rapporter:

  • Ekspertgruppens afrapportering om medicin
  • Rapport fra arbejdsgruppen vedr. kommunikation og visioner
  • Konsulentrapporten om direktionen.

Rapporterne er tilgængelige på Region Hovedstadens hjemmeside.​​​

Det forventes, at Region Hovedstaden senere udsender pressemeddelelse om konklusioner, anbefalinger og eventuelle beslutninger.

Redaktør