Regeringens Psykiatriudvalg nedsat

Vicedirektør Peter Treufeldt og vicecenterchef Margit Asser fra Psykiatrisk Center Skt. Hans sidder med i udvalget, som skal rådgive regeringen om hvordan forholdene i psykiatrien kan forbedres.
Udvalget er nedsat med det formål at komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Det er et bredt sammensat udvalg som tæller en en række organisationer, eksperter og interessenter inden for psykiatrien. Se udvalgets medlemmer i boksen til højre.

Udvalgets anbefalinger skal ligge klar medio 2013 og skal danne grundlag for en samlet, langsigtet plan for den fremtidige udvikling af psykiatrien, som regeringen senere vil præsentere. Anbefalingerne vil fokusere på 2 dele. Den ene vil indeholde konkrete forslag, der indebærer en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område. Den anden del vil dreje sig om nye forslag på området, der efter udvalgets opfattelse kan prioriteres.

Mere information

Læs kommissoriet for udvalget på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse via nedenstående link:

Nedsættelse af udvalg om psykiatri
​​​​
Redaktør