Region Hovedstadens Psykiatri akkrediteret ved Den Danske Kvalitetsmodel

Region Hovedstadens Psykiatri er netop blevet tildelt akkreditering som ét hospital for anden gang på blot et år. Denne gang ved Den Danske Kvalitetsmodel.

I april gennemgik surveyors fra Den Danske Kvalitetsmodel de psykiatriske centre i regionen. Formålet er at se, om hospitalet som helhed lever op til de standarder, man skal følge i diagnosticering, behandling, pleje, medicinering, hygiejne og dokumentation. Resultatet er blevet akkreditering uden bemærkninger eller krav om handleplaner og genbesøg – som den eneste psykiatri i Danmark.

- Akkrediteringen er endnu et kvalitetsstempel af Region Hovedstadens Psykiatri – og af, at vi på tværs af de psykiatriske centre har nået samme høje niveau og fungerer som ét hospital. Det er flot skridt på vejen mod at skabe bedre sammenhæng for patienterne, siger direktør Martin Lund.

Redaktør