Region Hovedstadens Psykiatri hilser nyt Nationalt Genom Center velkomment

​Det Nationale Genom Center skal belyse geners relation til forskellige sygdomme. Psykiatrien har forsket i genetik i mange år, hvorfor centret er blevet budt glædeligt velkomment.

Vent...

Tirsdag d. 29. maj blev loven om oprettelse af Nationalt Genom Center vedtaget i folketinget. Centerets overordnede opgave bliver at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger ved hjælp af genomsekventering. Det vil med andre ord sige, at centeret skal være ramme for, at man i højere grad vil undersøge en patients gener for at komme nærmere en klar diagnose, såfremt at patienter giver deres samtykke til det. Samtidig vil de undersøgelser og den viden, der i den forbindelse bliver indsamlet, danne grundlag for et større arkiv, som kan danne baggrund for viden om hvilke gener, der fører til hvilke sygdomme.

FAKTA? Hvad er et genom: Et genom er den komplette genetiske information indeholdt i kromosomerne.

I Region Hovedstadens Psykiatri er oprettelsen af Det Nationale Genom Center et tiltag, der bliver hilst velkomment:

- Vi er rigtigt glade for, at centret nu er blevet til noget, blandt andet igennem en stor indsats fra vores forskere. I forvejen er vi i psykiatrien godt i gang med forskning i biologi i forhold til svær psykisk sygdom. Vi hilser centret velkommen, og er glade for at forskning i det genetiske perspektiv understøttes".

Siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz.


Vicedirektør Anne Hertz.

Psykiatrien er fremme i skoene

Et sted hvor man i psykiatrien i en del år nu har været i gang med forskning af de genetiske årsager til psykisk sygdom er på Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, hvor Professor Thomas Werge er daglig leder. Han ser ligeledes oprettelsen af centret som det rigtige valg, fordi at det vil generere en masse viden, som vil hjælpe i diagnosticeringen:

- Alt hvad der foregår på et hospital, er jo noget som sundhedsvæsnet skal kunne lære af, sådan at dem der kommer ind af døren i morgen, får en bedre behandling, end dem der kom ind af døren i går. Derfor skal vi gøre, som vi altid har gjort, nemlig at blive klogere på det vi laver hver dag, og Det Nationale Genom Center er et forsøg på at sikre, at det sker på nationalt plan i forhold til flere specialer.

Thomas Werge hilser dermed også centret velkomment, men påpeger også, at man allerede i psykiatrien er langt fremme med at samle viden om hvilke gener, der er udslagsgivende for forskellige psykiatriske sygdomme, som eksempelvis skizofreni og autisme:

- Det, som kommer til at gavne i alle medicinske specialer inden for en overskuelig årrække i forhold til udviklingen af genbaseret udredning, er noget, der foregår i psykiatrien i forvejen.  Vi er selv godt i gang med at opbygge et referencemateriale nu, og vi skal til at have fokus på implementeringen i forhold klinikken. Men det er god rettidig omhu at hele sundhedsvæsnet nu begynder at opbygge denne her base for viden om gener, ligesom man i forvejen har for andre ting, eksempelvis gennem opbygningen og anvendelse af nationale registre over indlæggelser og anvendelse af lægemidler understreger Thomas Werge.

SE OGSÅ Forskeportræt af Thomas Werge her


Professor Thomas Werge, leder af Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

På Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri har man siden 2008 haft et fokus på at forklare de biologiske årsager, som er medvirkende til udviklingen af psykiske lidelser. Dette gøres ved både at undersøge, hvordan psykiske lidelser udtrykkes ud ad til samt at koble denne viden til genetisk information. 

- Ved at forstå de biologiske årsager til udviklingen af psykiske lidelser får vi et værktøj til udviklingen af ny medicin med bedre effekt og færre bivirkninger for patienten. På den måde, er man med til at sikre, at patienten får den rigtige behandling, siger Thomas Werge og fortsætter:

- Eksempelvis lidelser som autisme, der rammer børn. Det, at få et større og større og større dna-materiale som referenceramme, vil være en kæmpe hjælp for os til at vide, om den mutation vi kigger på, er grundlag for udviklingen af autisme. På den måde vil vi meget tidligere kunne stille diagnosen og sikre den nødvendige psyko-sociale støtte og uddannelse, samt den rigtige behandling.

SE OGSÅ: http: www.biopsych.dk

Kritik af oprettelsen af Nationalt Genom Center    

Op til vedtagelsen af Nationalt Genom Center har der været en tilhørende debat, hvor der blandt andet er blevet stillet spørgsmålstegn ved, at man samler så meget personligt data, som genomerne rummer, et samlet sted. Her har der blandt andet været fremført kritik af samtykkemulighederne for patienterne.  Til det siger Thomas Werge, at man har mulighed for at fravælge, at ens genetiske oplysninger gemmes i det nationale genomcenter. I forvejen gemmes en masse oplysninger i sundhedsvæsnet, på baggrund af samtykke for patienterne, og det er samme princip, der gælder for disse genetiske oplysninger.

- Når man gemmer de her data, er det jo egentlig ikke meget andeledes, end det man i forvejen gør i dag, når man eksempelvis får taget blodprøve hos egen læge. Der gemmer egen læge og hospital typisk resultatet for at kunne følge en sygdomstilstand, sikre kvaliteten af analyserne og for at kunne levere bedre behandling, og man tager jo ikke blodprøven uden patientens samtykke. Det nye er, at man nu har fået noget teknologi, så man også kan gøre det i forhold til den komplicerede data, der findes om genetik. Men problemstillingen i forhold til at arkivere information om patienterne er ikke ny, siger Thomas Werge.

Enhedslisten stemte som det eneste parti mod oprettelsen af Nationalt Genom Center. 


Af: Simon Brønnum

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor