Region Hovedstadens Psykiatri lovprist af internationale kvalitetseksperter

Gennem en uge har syv konsulenter fra den amerikanske sundhedsorganisation Joint Commission International tjekket kvaliteten af den behandling, psykiatriske patienter får i Region Hovedstaden. Deres konklusion er klar: Region Hovedstadens Psykiatri er efter international målestok et psykiatrisk hospital helt i top!
"Der var fuld enighed blandt os alle om, at hvis vi nogensinde blev ramt af psykisk sygdom, er Region Hovedstadens Psykiatri stedet vi ville ønske at blive behandlet," siger Marlis Daerr. Hun har ledt holdet af konsulenter, mens de har gennemtrawlet hospitalets arbejdsgange og bygninger, for at tjekke sikkerhed og kvalitet i behandlingen af patienterne.

3 fejl ud af 1000

Kvalitetseksperterne har undersøgt og målt standarden af behandling og sikkerhed baseret på ca. tusind forskellige parametre. Kun tre af disse lever ikke fuldt eller delvist op til standarderne.

Direktør for Joint Commission Internation, Ann Jacobson, som tog del i kvalitetsundersøgelsen af Region Hovedstadens Psykiatri, mener der er god grund til stolthed blandt personale og hospitalsledelse, idet der er tale om usædvanlig høj kvalitet i patientbehandlingen – især taget i betragtning, at hospitalet er en forholdsvis ny organisation, som har gennemgået store ændringer på så kort tid og er fordelt på så mange matrikler i regionen.

Et af verdens bedste psykiatriske hospitaler

Gennem fem hele dage har de syv eksperter undersøgt hospitalet i detaljer. Patientjournaler er gennemgået, mens læger, sygeplejersker og rengøringsassistenter er blevet udspurgt om arbejdsgange og blevet bedt om at vise, hvordan de udfører deres opgaver i hverdagen.

Formålet er at vurdere hospitalet i forhold til en lang række standarder for sikkerhed og kvalitet i behandlingen.

Resultatet af undersøgelsen er endnu bedre end ventet af hospitalsdirektør Martin Lund:

"Vi har nu syv uafhængige eksperters ord for, at vi er et af verdens bedste psykiatriske hospitaler. Gennem de sidste tre-fire år, siden regionens psykiatriske afdelinger blev samlet under samme hospitalsledelse, er der blevet knoklet hårdt på at nå hertil. Vi har været ambitiøse – og vi lykkedes. Med en fælles indsats er vi nu ét hospital med samme høj behandlingskvalitet. Det vil jeg gerne takke alle ledere og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri for."

Redaktør