Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2014 er nu blevet fordelt

Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2014 er nu blevet fordelt, og der er bevilget 4 ph.d.-stipendier og 3. post.doc.-stipendier.
Redaktør