Rekordhøj støtte til Region Hovedstadens Psykiatri fra forskningsfond

​​4,7 mio. kr. fordelt på tre forskellige forskningsprojekter. Det er hvad tre forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget af støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond. En af modtagerne er Lone Baandrup, der skal undersøge, om cannabidiol kan bruges til dobbeltdiagnose-patienter. Læs mere om hendes kommende studie her. 

Vent...

Hvert år uddeler Region Hovedstadens Forskningsfond for Sundhedsforskning støtte til forskellige projekter i regionen. I år har 26 projekter ud af i alt 155 ansøgere fået del i de 25 mio. kr., som fonden råder over. Lidt over 4,7 mio. er gået til tre psykiatri-projekter, som dermed har fået rekordhøj støtte, siden fonden begyndte at uddele midler i 2009 (se faktaboks til højre).

En af modtagerne er klinikchef på Psykiatrisk Center København, Lone Baandrup, der har fået lidt over 1,2 mio. kr. Hun skal forske i, om Cannabidiol, en slags cannabisolie der populært forkortes CBD, kan bruges til behandling af dobbeltdiagnosepatienter, der er i de tidlige stadier af psykose og samtidig har cannabismisbrug.

- Vi ved, at patienter med cannabismisbrug der bliver indlagt med psykose, har en meget dårlig prognose. Ved at behandle dem med CBD, håber vi at kunne give dem en både effektiv behandling af psykosen og samtidig reducere – eller helt stoppe – deres cannabismisbrug, forklarer hun. 

CBD er tidligere testet til patienter med skizofreni, hvor det har vist sig at have lige så god effekt som mange af de antipsykotiske præparater der er på markedet i forvejen.  Men CBD er ikke testet på patienter med dobbeltdiagnose tidligere, og derfor kalder Lone Baandrup studiet for et ”paradigmeskifte”.


- I dag giver vi antipsykotisk medicin mod psykosen og terapeutisk behandling mod misbruget. Vi har ingen medicinsk behandling mod cannabismisbruget, så det her er en ny måde at behandle misbrug på og en ny måde at behandle dobbeltdiagnosepatienter, forklarer Lone Baandrup. 

Hvor langt er vi fra at behandle patienter med dobbeltdiagnose med CBD?
CBD er ikke på markedet endnu i Danmark, men i USA og Storbritannien er medicinen 'Epideolex', der svarer til CBD, godkendt til behandling af epilepsi hos børn. Det forventes, at CBD i løbet af et par år også kommer på markedet i Danmark – dog ikke til psykoseramte. Men der er muligheder, forklarer Lone Baandrup:


"Hvis vi finder en positiv effekt af vores projekt, skal der gennemføres et stort projekt, før det kan blive godkendt og komme på markedet i Danmark. Der er firmaer der står på spring for at markedsføre det herhjemme."

Lone Baandrup.jpg
Lone Baandrup tror på, at cannabidiol på et tidspunkt kan blive godkendt i Danmark.

Stor interesse for de dyre dråber

Lone Baandrup har store forventninger til studiet – bl.a. fordi hun tidligere har været med til at starte et lignende projekt op på PC Glostrup, der var rettet mod patienter med skizofreni. 

- Dengang var interessen for at deltage meget stor hos patienterne. Jeg håber, det bliver det samme denne gang. Det er et godt tidspunkt at lave et forsøg med cannabidiol på, fordi der er meget fokus på cannabisprodukter som behandling for forskellige lidelser. 

I 2018 fik hun en bevilling fra Alfred Benzon Fonden til samme forskningsprojekt. Med den nye bevilling har hun nu har råd til at ansætte en ph.d.-studerende, koble to forskningssygeplejersker på projektet og samtidig selv betale for medicinen.

- Selve medicinen, CBD, er meget dyr, så den kommer til at sluge en del af budgettet. Og vi vil gerne holde os fri af medicinalindustrien, så der ingen interessesammenfald er, og derfor er bevillingen meget vigtig for mig.

Da hun søgte om støtte til studiet, arbejdede hun som afsnitsledende overlæge på 809 på Psykiatrisk Center Glostrup. Siden da skiftede hun til Psykiatrisk Center København for at blive klinikchef for Gentofte- og Bispebjerg-matriklerne. Og skiftet kan være en fordel i forbindelse med studiet, mener hun.

- Det er tidskrævende at rekruttere og gennemføre de her forsøg, så det skal vi blive bedre til på tværs af centrene. Glostrup og Psykiatrisk Center København har samarbejdet om andre kliniske studier, så det kan vi gøre igen. Klinisk forskning skal ses som en integreret del af RHP snarere end snævert center-specifikke projekter, slutter Lone Baandrup.

Hun forventer, at studiet begynder til marts og kommer til at køre over de næste 2,5-3 år med en analysedel efterfølgende.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor