Reportageserie skal åbne dialogen og bryde tabu om psykisk sygdom hos de unge

​Dagbladet Politiken publicerede i juni en artikelserie i otte kapitler, hvor de fulgte en række unge indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Artikelserien er nu blevet omdelt til alle landets 9. og 10. klasser i håbet om at få de unge til at tale om den perfekthedskultur, der er med til at presse mange af dem.  

Vent...

​Afsnit B 204 på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup havde tilbage i februar besøg af journalist fra Politiken, Anders Legarth Schmidt. Afsnittet er et intensivt døgnafsnit for unge i alderen 14-17 år, som pga. angst, forpinthed, suicidalfare og/eller selvskade har brug for den ro, struktur og forudsigelighed som et lukket afsnit giver. ​​


I en lille uge fulgte journalisten hverdagen på afsnittet, hvor han interviewede personalet, men - allervigtigst - de unge selv. For der bliver bedrevet meget journalistik om unge med psykiske vanskeligheder, men der tales sjældent med de unge selv. I ’Forbandet ungdom’, som serien hedder, møder vi netop de unge selv - dem som kæmper med alvorlige psykiatriske problemstillinger.


Hele artikelserien blev publiceret i Politikens søndagstillæg ’PS’ i juni og blev efterfølgende også lagt på nettet (dog kun for abonnenter).

Omdelt til alle landets 9. og 10. klasser

Efterfølgende blev Politiken kontaktet af en mor til en teenager, der har været indlagt i psykiatrien. Hun synes, at serien var så god og vigtig, at den burde udgives som undervisningsmateriale.

- Det var vi enige i, så den greb vi og fik ved gode menneskers hjælp rejst midler til tryk og distribution, siger Tanja Parker, redaktionschef for ’Forbrug og liv’ på Politiken.

På den baggrund er ’Forbandet ungdom’ nu blevet i trykt i cirka 50.000 eksemplarer og blev omdelt i uge 45 til alle landets 9. og 10. klasser. I alt 1700 folke-, fri- og efterskoler har fået tilsendt eksemplarer af artikelserien, der gerne skulle skabe snak over bordene i landets klasselokaler, håber Tanja Parker.

- Hovedpersonerne er 15-16 år, og det er vores håb, at deres historier vil åbne mulighed for dialog med de store elever om at slås med livet. At de kan bidrage til at bryde det tabu, som psykiske lidelser stadig er, og sætte perspektiv på en perfekthedskultur, der synes at presse mange unge.

Materialet henvender sig især til fagene dansk og samfundsfag, men også kristendom, sundheds- og seksualundervisning samt klassens trivselsarbejde.

Særtrykket af Politikens reportageserie er blevet distribueret i samarbejde med pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, som 1. november 2020 lancerede hjemmesiden Ensommig.net - hjælp til børn i familier med psykisk sygdom.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor