Retspsykiatriske patienter stævner ud i vikingeskib

​Et vikingeskib stævner ud på Roskilde Fjord med patienter og personale fra Psykiatrisk Center Sct. Hans. Instrueret af en skipper fra Vikingeskibsmuseet fører de det historiske skib ud på fjorden hver onsdag ved hjælp af godt samarbejde og en vis portion mod. 

​​Som blind passager under dagens sejlads, der lader sig føre langsomt ud på fjorden, føles vindens susen, vandets bølgeskvulp og lyden af årernes taktfaste møde med vandet nærmest terapeutisk.​ Foto: Ida Marie Steensborg.

Skrevet af: Ida Marie Steensborg

Kursen er sat, og koncentrationen er på højeste niveau, når 10 psykiatriske patienter fra Psykiatrisk Center Sct. Hans stævner ud fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde som besætning i en tro kopi af et vikingeskib. Med hver deres træåre mellem hænderne skal de samarbejde, finde fælles takt og den helt rigtige bevægelse i kroppen. For først da flytter skibet sig. 

Det er ikke nogen nem opgave. Slet ikke, hvis man – som mange af patienterne – døjer med angst, lavt selvværd og ringe motorik og koordinationsevne. Men stemningen forud for dagens sejlads denne onsdag i juni er god. Patienterne virker spændte. De ved, det kræver både manpower, overvindelse, ro og samarbejde at flytte et vikingeskib. 

Det er en af årets første sommerdage, i hvert fald ifølge kalenderen. Men selvom solens stråler trænger igennem skydækket fra tid til anden, viser termometeret kun 14 grader, og vinden river og rusker fra vest. Det kan dog ikke slå hverken dagens skipper eller patienterne ud. De er klar til at ro.

Ud af det vante, lukkede miljø
I denne sammenhæng, midt på Vikingeskibsmuseet, blandt autentiske vikingeskibe og skolebørn på ekskursion, er der ikke meget hverken patient eller psykisk syg over flokken af roere fra Sct. Hans. Forventningsfulde sidder de og venter på, at de sidste ankommer fra det psykiatriske center, hvor en stor del af dem er dømt til at opholde sig døgnet rundt. 


Vikingeskibsmuseets både er bygget med udgangspunkt i fem vikingeskibe udgravet ved Skuldelev i Roskilde Fjord i 1962. Foto: Ida Marie Steensborg.

Og det er netop også noget af det, der er formålet med det nye aktivitetstilbud. At give patienterne en konkret og håndgribelig oplevelse ude i 'det almindelige samfund'. 

- Sejlturene giver patienterne en sand og ægte oplevelse fra den virkelige verden. Vi ser, hvordan de liver op, når de kommer i kontakt med sig selv på en anden måde og i et andet miljø end hospitalets, siger Rikke Sejr Rasmussen, ergoterapeut i afsnit R10 på PC Sct. Hans.

En måde at bruge lokalsamfundet på
Rikke Sejr Rasmussen er tovholder på det nye aktivitetstilbud, der kører på forsøgsbasis sommeren ud som er et samarbejde mellem Fugleskræmselsfonden, Sind, Vikingeskibsmuseet og PC Sct. Hans. Fugleskræmselsfonden står bag idéen.

Læs mere: www.vikingeskibsmuseet.dk

- Det er begrænset, hvad vi har af muligheder inden for psykiatrien. Men her er et godt eksempel på, hvordan det omgivende samfund kan være medvirkende til behandling, og hvordan man kan samarbejde med og drage nytte af lokalmiljøet og derved give patienterne en alternativ aktivitetsmulighed, siger Rikke Sejr Rasmussen.

- Aktiviteten kan bidrage til afstigmatisering og rehabilitering af en meget udsat patientgruppe. Så vi ser det som et fantastisk initiativ fra Fugleskræmselsfondens side og er derfor også meget taknemmelige for, at både Sind og Vikingeskibsmuseet var med på idéen!

Klæder patienterne godt på
Patienterne har med Rikke Sejr Rasmussens egne ord taget imod tilbuddet med åbne arme. Der er i øjeblikket venteliste for at få en plads om bord på vikingeskibet. Men hun og det øvrige personale har også gjort meget for at motivere patienterne til at turde overskride en grænse samt for at klæde dem på til turen:

- Vi lægger vægt på, at det er en oplevelse. Noget man kan få lov at prøve af. Men først og fremmest vurderer vi selvfølgelig, om den enkelte patient har ressourcerne til at kunne gennemføre aktiviteten, og om aktiviteten befinder sig inden for patientens nærmeste udviklingszone, siger Rikke Sejr Rasmussen.


’Geirfuglen’ ligger klar hver onsdag ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde til patienter fra Sct. Hans. Skibet er bygget på museets eget værft og har plads til 12 roere. Foto: Ida Marie Steensborg. 

- For nogle patienter er det aktuelt at drøfte strategier til at håndtere de situationer og følelser, der kan opstå under sejladsen. Det er selvfølgelig enormt vigtigt, at aktiviteten ikke ender som en negativ oplevelse og bliver et nederlag for patienten, men netop det modsatte; at de får succes med deres indsats.    

Social læring
Patienterne kommer fra forskellige afsnit og kender derfor ikke nødvendigvis hinanden i forvejen. Men de udviser stor hensynsfuldhed over for hinanden under dagens sejlads. Som da en af de mere erfarne patienter giver en ny roer tips om, hvordan han lettest hviler sin åre, da skipperen beordrer pause undervejs.  

- Turens sociale element spiller en stor rolle. Patienterne får oplevelsen af at indgå i en sammenhæng med andre mennesker og løse en fælles opgave med et individuelt ansvar, siger Rikke Sejr Rasmussen.

Skibets skipper har ligefrem bemærket en udvikling hos flere af de patienter, der har været med nogle gange. Fra de første sejlture med total koncentration, tavshed og lidt usikkerhed, til i dag hvor flere patienter stiller forskellige spørgsmål til skibet. Meget almindelige spørgsmål fra museumsgæster, fortæller skipperen, men i denne sammenhæng også spørgsmål, der vidner om en vis portion menneskeligt overskud og tryghed i situationen.

En oplevelse af at kunne noget
En patient bryder pludseligt ud i Bamses klassiker "I en lille båd, der gynger". Rikke Sejr Rasmussen og et par andre roere stemmer i, og det er som om, sætningen "Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri" bliver næsten symbolsk for det, der sker i dag.


Ergoterapeut på Sct. Hans, Rikke Sejr Rasmussen, er tovholder på sejladsaktiviteten og er selv med som roer i båden hver onsdag. Her instruerer hun i roteknik hjemme i afsnittet.   

Ifølge Rikke Sejr Rasmuss​en har det stor betydning, at patienterne oplever en meget synlig effekt af deres indsats; de får et skib til at sejle.

- Det er fedt, når vi kan få det til at fungere ved at ro i samme rytme. Og når vi hjælper hinanden, hvis vi ryger ud af takt, lyder det fra en patient efter dagens sejlads.

Stimulerer sanserne
Det nye aktivitetstilbud er ifølge Rikke Sejr Rasmussen samtidig en fantastisk måde at få stimuleret patienternes sanser på og ligger godt i forlængelse af arbejdet med sansemodulation i psykiatrien:

- Inden for ergoterapi taler man bl.a. om risikoen for sansedeprivation – dvs. at mennesket ikke får stimuleret sine sanser tilstrækkeligt. Særligt i de lukkede afsnit er det ofte meget begrænset, hvad patienterne får af forskellige sansestimuli. Men ved at komme ud på vandet og opleve vinden, bølgerne, d​uften og solen får de en masse indtryk, de ikke plejer.

En patient beskriver det selv således:

- Jeg havde tankemylder, inden vi tog af sted, men da først vi kom ud at sejle, forsvandt det hele. Det er skønt med frisk vind, bølger og en flot udsigt.

Og også på humøret lader sejlturen til at have positiv indflydelse: 

- Jeg er i meget bedre humør, når jeg kommer hjem, fordi jeg har fået nogle andre indtryk. Jeg får en ro i kroppen. Det er en fed oplevelse, og så er det sjovt, fastslår en anden patient.

Redaktør