Ros til RHP i ny rapport: Brugen af bælter falder fortsat

​Der er blevet arbejdet hårdt på at reducere brugen af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri, og nye tal viser, at det hårde arbejde fortsætter med at give gode resultater.

​’Sundhedsstyrelsen finder regionens udvikling i retning af mindre brug af bæltefikseringer særdeles positiv.’ Sådan opsummerer Sundhedsstyrelsen Region Hovedstadens indsats for at nedbringe tvang i den netop udgivne rapport ’Monitorering af tvang i psykiatrien 2016-2017’. 

De nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af bæltefikseringer fortsat falder. Siden den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte (se faktaboks), er antallet af bæltefikseringsepisoder i RHP faldet fra 1.770 til 829. Det svarer til et fald på 53%. Samtidig har der været et markant fald på 36% i antallet af personer der bæltefikseres, og det betyder, at vi er godt på vej mod en samlet reduktion på 50%, som er målet for indsatsen. 


- Tallene viser, at vores medarbejdere gør en kæmpe indsats for at nå målet, og det har de grund til at være stolte over. Vi mangler lidt endnu for at være helt i mål, men jeg er sikker på, at vi nok skal nå det inden deadline i 2020, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz. 

Flere forskellige ting har været medvirkende til, at brugen af bælter er faldet, mener Anne Hertz. Hun peger bl.a. på de ting, som der blev implementeret i RHP's egen handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer fra 2014 (se faktaboks). Den blev lavet inden den nationale partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang blev indgået på tværs af de fem regioner, og indeholder initiativer som ledelsesfokus, brug af data, uddannelse, sanserum og nye værktøjer til konfliktnedtrapning. Inden årets udgang kommer der en opfølgning på handleplanen fra 2014, og den skal bringe RHP helt i mål, forklarer Anne Hertz. 

- Med opdateringen af vores egen handleplan fra 2014 får vi udbredt alle de gode initiativer fra vores forskellige centre, så centrene kan få gavn af hinandens store arbejde, og det tror jeg vil hjælpe os med at nå målet om en samlet reduktion på 50%.  

Udover reduktionen af bæltefikseringer roser Sundhedsstyrelsen også regionen for faldet i brug af fastholdelser og beroligende medicin, som er de to andre former for tvang i psykiatrien. Eneste mindre kritikpunkt er, at der har været en lille stigning i anvendelsen af tvang mod børn og unge. Da den nationale indsats for at nedbringe tvang blev iværksat, blev der anvendt tvangsforanstaltninger 107 gange i BUC mod 109 gange ifølge de nyeste tal.

Redaktør