Så blev det officielt: Region Hovedstadens Psykiatri er blevet akkrediteret

Efter genbesøg på 14 afsnit fordelt på fem centre, er Region Hovedstadens Psykiatri blevet akkrediteret uden bemærkninger.​​

Nu er den endelige akkreditering i hus. Efter en række genbesøg på flere centre er RHP nu officielt akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringen markerer også afslutningen på et langt forløb.

I april måned blev RHP besøgt af surveyors fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). I løbet af en uge gennemførte gruppen af surveyor s fra IKAS 80 besøg, samt talrige interviews, observationer og journalgennemgange. Ved den lejlighed var gruppen fra IKAS særlig imponeret over blandt andet de gode overgange i patientforløbene, de meget dedikerede og omsorgsfulde medarbejdere og forbedringsarbejdet.

Trods den megen ros, var der nogle udfordringer, som krævede genbesøg, før RHP kunne blive akkrediteret. Det drejede sig blandt andet om dokumentation af medicinadministration, patientidentifikation og allergi og intolerans.

Derfor blev i alt 14 afsnit genbesøgt for to uger siden, og disse genbesøg er gået så godt, at RHP nu på den baggrund er blevet officielt akkrediteret uden bemærkninger.

At vi er blevet akkrediteret er et skuldeklap til alle ansatte i RHP udtaler direktør Martin Lund:

"Udtalelserne fra IKAS og akkrediteringen viser, at vi præsterer på et højt fagligt niveau i Region Hovedstadens Psykiatri. Jeg er glad for, at den endelige anerkendelse af vores indsats nu officielt er på plads. Endnu en gang vil jeg gerne sige tak for en god indsats til alle, som har været med til det arbejde. "

Det var sidste gang, at RHP er blev akkrediteret ved DDKM. I fremtiden vil der komme nye nationale kvalitetsmål, som er ved at blive udviklet.

Redaktør