Så du TV-udsendelserne om 'frirum i psykiatrien'? Sådan arbejder andre centre med at skabe aktiviteter for patienterne

​​TV-programmerne ’Lys på den lukkede’ har sat fokus på vigtigheden af at lave aktiviteter med indlagte patienter. Vi har spurgt fire forskellige psykiatriske centre, hvordan de griber den opgave an.

Vent...

​Koncerter, klubaftener, fodbold eller linedance. Listen over aktiviteter er lang, og ens for alle psykiatriske centre i Region Hovedstaden er, at der bliver lavet en masse forskellige aktiviteter med patienterne. 

På ​to intensive afsnit på Psykiatrisk Center København har de Søren Magnussen ansat som projektleder for 'frirum i psykiatrien'. De sidste to mandage har man kunne se nogle af de aktiviteter og arrangementer han og medarbejderne på de to afsnit laver med patienterne.

På andre centre griber de opgaven en smule anderledes an. Men hvordan? Det har vi spurgt fire medarbejdere fra fire forskellige centre om.

For en god ordens skyld skal det siges, at ikke alle aktiviteter eller projekter er nævnt nedenfor. 

Rikke Hoff, frivillighedskoordinator, Psykiatrisk Center Amager

- Vi har to aktivitetsteams tilknyttet fire intensive afsnit. Det ene aktivitetsteam består af en billedkunstner, der laver forskellige kreative ting med patienterne, en fysioterapeut der bl.a. tilbyder fysisk træning og en psykomotorisk terapeut som arbejder med afspænding af forskellig slags. Det andet team består af tre ergoterapeuter. På de øvrige afsnit på centeret findes fysioterapeuter, ergoterapeuter og en psykomotorisk terapeut, og aktiviteterne sker i samarbejde med de øvrige medarbejderne. Derudover laver recovery-mentorerne på centeret også forskellige aktiviteter med patienterne. Det kan fx være havearbejde, spille spil eller gå en tur.

- Aktivitetsteamsene har eksisteret siden 2015. Jeg har været i gang i et år som frivilligkoordinator og er en del af et projekt, som løber frem til og med januar 2022. Jeg hverver frivillige, som kommer og laver aktiviteter med patienterne på tidspunkter, hvor aktivitetsmedarbejderne ikke er her og hvor der normalt ikke er så meget aktivitet. Ud over variation og socialt samvær under indlæggelse er det med projektet også et mål at skabe mere samarbejde mellem civilsamfundet og den lukkede psykiatri.

- De frivillige har bl.a. spillet basket udenfor med patienterne, der har været bordtennis-turnering, puslespil, perler, biograf og spil-aften og lige for tiden laves der ler. Vi har også afholdt to koncerter siden sommer - den ene var gospel i form af en aftenkoncert med hyggelig belysning og den anden en singer-songwriter-koncert i solen. Dette er klart noget vi skal gøre mere af, da det skaber stor glæde, og mange har lyst til at deltage igen. Når frivilligprojektet udløber, håber vi at have lavet en model for, hvordan vi gør det her i praksis, så det kan fortsætte. 

Pernille Behnke, ledende ergoterapeut og leder af det Tværgående Rehabiliteringsteam, Psykiatrisk Center Sct. Hans

- De enkelte afsnit har aktivitetsmedarbejdere ansat, som typisk er pædagoger eller SOSU-assistenter. I det Tværgående Rehabiliteringsteam (TRT) samarbejder vi med afsnittene og deres aktivitetsmedarbejdere om at lave behandlingsaktiviteter med patienterne. I TRT har vi også ansvaret for patientklubben, som i mange år har været patienternes fristed, hvor de kan komme nogle gange om ugen. Her er bl.a. kreative værksteder, perler, ler, filmaftener og temaaftener med oplæg.

- Vi har også samarbejde med den nærliggende kirke og foreningen 'Fugleskræmsler', hvor de låner lokaler her på Sct. Hans, så de har mulighed for at lave forskellige ting; fx foredrag og oplæg, sangaftener og amerikanerdag. Derudover har vi også sportsstævner, hvor vi bl.a. afholder en årlig fodboldturnering med retspsykiatrien i Glostrup, som har været en tradition gennem mange år. Vi bruger også området til at tage ud på cykelture og lave forskellige sommeraktiviteter, og om vinteren har vi for eksempel lavet en bowlingeftermiddag.

- Derudover har vi også Maskine Maskine (MMA), ligesom de har på Amager, så på den måde er der nogle steder, hvor patienterne kan komme i nogle mere uformelle omgivelser og udfolde sig kreativt og lave forskellige aktiviteter de har lyst til. Der er ingen tvivl om, at der er mange patienter der profiterer af at komme i patientklubben, i MMA og til de sportslige aktiviteter.

- Alle aktiviteter er som udgangspunkt en del af behandlingen, da så der er altid et formål med at komme til tingene. Vi skal have et fagligt afsæt for aktiviteterne, så det for eksempel indgår i at lære nogle kompetencer. Man skal have lov til at spille fodbold bare for at spille fodbold, men vi har en forpligtelse til at være opmærksom på patienternes adfærd i forhold til at kunne indgå i sociale relationer.

Mette Hansen, afdelingssygeplejerske, afsnit 11, Psykiatrisk Center Ballerup

- Typisk er det vores fysioterapeuter der laver aktiviteter med patienterne - i hvert fald de mere fysiske, hvor de mere kreative ligger hos andre medarbejdere. Det kan være madlavning eller havehold, hvor de har været med til at lave sansehaver. Vores lægesekretær har også undervist i linedance i haverne, og derudover har vi en masse spil, vi har købt ind, som vi sidder og spiller med patienterne. Vi har også haft hjemmebiograf med popcorn her under corona, og så har vi hæklet, malet og tegnet med patienterne.

- Aktiviteterne sker på afsnitsniveau, hvor nogle medarbejdere typisk har ansvar for aktiviteter med patienterne, men alle medarbejdere kan deltage. Vi har altid en tanke bag - det kan være, at vi kan lokke nogle af dem ud af stuerne, som ellers ikke ville komme ud.

Jytte Rotbøl, udviklingsergoterapeut på et intensivt afsnit, Psykiatrisk Center Nordsjælland

- Vi har aktivitetsmedarbejdere på hvert intensivt afsnit. Det er en fysioterapeut og to sosu-assistenter. Vi har boldbaner, store haver, sanserum og aktivitetsrum, som vi kan bruge, og så har vi vores 'Åbent Atelier', hvor patienterne kan komme og udfolde deres kreative evner.

- Vi samarbejder med patienten og koordinerer tværfagligt for at imødekomme patientens behov. Er der brug for nogle rolige aktiviteter, er der brug for afledning, er der brug for at holde fokus eller er der brug for beskæftigelse? Hvad er formålet med de aktiviteter vi sætter i værk - er det bedring af funktionsniveau eller øge sociale færdigheder og kompetencer? Det arbejder vi som ergoterapeuter med, mens fysioterapeuterne arbejder meget med kropsbevidsthed i en forståelse af, at krop og sind hører sammen.

- En af mine kæpheste er, at vi ikke skal være så bange for at patienter keder sig, måske er patienten ikke i stand til at engagere sig, måske er patienten præget af negative symptomer. Det vigtige er ikke, at patienten er i aktivitet, men om patienten kan blive optaget af aktiviteten og finder den meningsfuld. Det kan vi ikke se udefra, det kan vi kun afklare ved at spørge ind til patientens oplevelse.

- Jeg ser ingen modsætning mellem det Søren Magnussen laver og det vi som sundhedsfaglige medarbejdere laver af aktiviteter med patienterne. De kan to forskellige ting og det kan supplere hinanden. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor