​​

Særlige møder nedbringer antallet af tvangs- og genindlæggelser

​​​I Psykiatrisk Center Københavns botilbudsteam på Griffenfeldsgade​ er de blevet flittige brugere af de såkaldte analyseteammøder, når der skal gøres en ekstra indsats for patienter, som ofte bliver genindlagt. Her mødes de med patienten, pårørende og relevante aktører fra både psykiatri og kommune. Formålet er at finde en fælles løsning på tværs af sektorer. Det har god effekt. 

Vent...

Af Cecilie Bay Nielsen 

Hos botilbudsteamet i Griffenfeldsgade har de en lille gruppe af patienter, s​om har så komplekse problemstillinger, at det fører til hyppige indlæggelser – for nogle op til flere gange om ugen. Det kræver en særlig indsats at få løst. Derfor er de i botilbudsteamet blevet glade for at tage de såkaldte analyseteammøder i brug, fortæller oversygeplejerske Rikke Knudsen:

- Jeg tror, at vi er rekordholdere i at holde analyseteammøder, fordi vi virkelig har set, at det virker. Vi har patienter, som er blevet indlagt rigtig meget, der på bagkant af vores analyseteammøde kun bliver indlagt ganske lidt eller slet ikke har været indlagt efterfølgende.Tværsektoriel Konsulent Marianne Haarh (t.v.) og Oversygplejerske Rikke Knudsen.

Tanken med analyseteammøderne er at samle alle de mennesker, som er aktører i patienternes behandling og liv. Alle patienterne hos botilbudsteamet bor på et botilbud. Derfor er der altid en kontaktperson og en leder fra botilbuddet med, ligesom der også kan være pårørende, en sagsbehandler fra kommunen, en misbrugskonsulent eller ledelse fra akutmodtagelsen med. Derudover deltager Rikke Knudsen altid sammen med enten en cheflæge eller chefsygeplejerske, mens tværsektoriel konsulent Marianne Haahr Lund faciliterer møderne.

- Vi vurderer for hver enkelt patient, hvem det vil være relevant at invitere med til mødet, i forhold til hvad vi har af professionelle og private relationer omkring patienten, som kan understøtte og kvalificere vores indsats. Det er vigtigt, at det er patientens møde, og at der er fokus på patientens ønsker og behov. Derfor er det også altid patienten, som starter med at få taletid, siger Marianne Haahr Lund. 

​​​Alternative løsninger

Det er en ressourcekrævende opgave at få så mange involverede parter til at deltage i et analyseteammøde. Derfor er analyseteamsmøderne også først det, der bliver tyet til, når sygeplejerskerne i teamet har prøvet alt andet.

For at sætte et møde op, kan ambulatorierne enten selv tage kontakt til Marianne Haahr Lund, som er med til at koordinere og planlægge. Derudover bliver de patienter med flest tvangs- og genindlæggelser gennemgået en gang om måneden, hvorefter der bliver taget fat i det enkelte ambulatorie for at undersøge, om det vil være relevant med et analyseteammøde. ​

Til gengæld er det et effektivt værktøj, når det bliver taget i brug.

- Møderne er meget forskellige fra patient til patient, fordi det er så individuelt, hvor udfordringerne er. Fordi vi sidder med så mange forskellige perspektiver, kan vi også bedre forsøge at gå nogle alternative veje og finde løsninger, som vi ikke har prøvet før, og som i høj grad også bliver skabt ud fra patientens egne ønsker. Derfor er det så effektivt, siger Rikke Knudsen. ​

​​Fra flere indlæggelser om ugen til ingen

Hos botilbudsteamet har de bl.a. haft et analyseteammøde med en patient, som havde rigtig mange besvimelsesanfald, hvor han hver gang blev hentet med en ambulance og indlagt hos både somatikken og psykiatrien. Han oplevede, at det var ubehagelige indlæggelser, og derfor blev han mere og mere bange for at gå ud i frygt for at besvime.

- Til det analysemøde arbejdede vi bl.a. med patientens botilbud om at lave noget information om, hvad han fejlede, så både de og han blev mere trygge og ikke behøvede at tilkalde ambulancen. Det hjalp samtidig patienten til at genvinde noget kontrol over situationen, fordi han på mødet også selv var med til at forudsige, hvornår han faldt om, og hvad han selv kunne gøre. Det har betydet, at han stort set ikke falder om mere, og siden mødet har han kun haft en enkelt indlæggelse, hvor det før kunne være flere gange om ugen, fortæller Rikke Knudsen, mens Marianne Haahr Lund tilføjer:

- Der er kun ved at sidde så mange rundt om bordet med tid til at fordybe sig i problemet, at vi får afdækket barriererne. Det gør vi ved sammen at se på, hvilke mønstre der er i forhold til, hvad der udløser genindlæggelsen. Er det samme tidspunkt hver uge? Bliver det udløst af et alkoholmisbrug eller en spidsbelastning?

Hos Botilbudsteamet er det lykkes at reducere antallet af genindlæggelser væsentligt for alle de patienter, hvor de har haft et analyseteammøde. Samtidig gør møderne det også nemmere at sikre, at de nødvendige genindlæggeler bliver så gode og effektive, som muligt for patienten. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor