​​

SOSU-assistent på 72 år brænder for at give patienterne på De Særlige Pladser en god hverdag

72-årige ​​Suzanne Hamley arbejder som social- og sundhedsassistent på De Særlige Pladser på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Her er patienterne indlagt med en psykisk diagnose, et misbrug, er udadreagerende og har sociale problemer. Hun har ingen planer om at gå på pension, så længe hun brænder for sit job.​

Vent...

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

- Arbejdet her på De Særlige Pladser giver mig så meget glæde. De fleste af vores patienter har levet et til tider hårdt liv med meget modgang, inden de kommer her. Vores mål er ikke at gøre patienterne uafhængige af deres misbrug, men vi hjælper dem med at få et bedre hverdagsliv, selv om de har et misbrug. Jeg oplever en dyb glæde, når det lykkedes.

Og så kan jeg godt lide at være med, hvor beslutningerne bliver truffet, det kommer blandt andet til udtryk ved, at jeg er tillidsrepræsentant for FOA. Det giver mig mulighed for blandt andet at deltage i møder med ledelsen og på den måde være med til at påvirke beslutninger, der vedrører vores arbejde og trivsel. Mine kolleger er også en del af min fortsatte arbejdsglæde, og vi hjælper hinanden rigtig meget.

Ud over TR-erhvervet er Suzanne Hamley vedligeholdelsesinstruktør. Selvom det er et fysisk krævende arbejde, oplever hun ingen begrænsning grundet alder eller i forhold til at arbejde på nedsat tid. Tværtimod.

- Jeg hviler nok mere i mig selv, sammenlignet med mine yngre kolleger. Jeg bliver tit brugt som et slags leksikon, fordi jeg efterhånden har samlet så meget viden og erfaring fra min tid i psykiatrien. Men det skyldes nok også mit engagement - jeg kan godt lide at være med lidt over det hele, siger Suzanne Hamley.

​​Hvordan er din seniorordning sammensat?

- Jeg arbejder 32 timer om ugen og arbejder kun i dagvagter, men indgår så vidt muligt i den almindelige vagtplanlægning. Jeg har weekendvagter hver anden uge.  På den måde kan jeg holde en fridag ugentligt - nogle gange to.

Hvorfor er du gået ned i tid?

- Jeg gik ned i tid i 2019 fordi jeg gerne ville have mere tid til nogle af mine fritidsaktiviteter, for eksempel mit kirkearbejde. Jeg er medlem af Frikirken Salem, hvor jeg blandt andet er mødeleder til gudstjenester. Det betyder, at jeg selvstændigt står for planlægning og tilrettelæggelse af gudstjenesterne. Det giver mig stor glæde at kunne bestemme, hvilke salmer vi skal synge. Det havde jeg ikke tid til tidligere.​

Har du planer om at gå på pension?

- Nej. Så længe, at jeg synes, det er spændende at gå på arbejde, og jeg brænder for det, så fortsætter jeg. Jeg vil dog ikke udelukke, at jeg på et tidspunkt vil gå yderligere ned i tid, men så er det for at skabe mere luft i kalenderen til mine fritidsaktiviteter. Men decideret pension, det forestiller jeg mig ikke, slutter Suzanne Hamley.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor