Samarbejde om psykisk syge - konference

Indlæg fra konference om samarbejde med kommunerne.
Psykiatriens samordningsudvalg afholdt konference d. 26. maj 2009 kl. 9.00-16.00 i Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S.

Formålet med konferencen var at drøfte samarbejdet mellem kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri - eksempelvis at dele erfaringer med implementering af samarbejdsaftaler samt at udveklse ønsker til andengenerations sundhedsaftaler.

Læs mere og se alle indlæggene.
Redaktør