Sammensætning af sundhedsfaglige råd

Koncerndirektionen har i dag godkendt Region Hovedstadens Psykiatris indstillinger til de sundhedsfaglige råd for psykiatrien.

Ifølge Region Hovedstadens kommissorium for de sundhedsfaglige råd skal rådene være tværfagligt sammensat af ledelser på afdelings/ klinik/ funktionsenhedsniveau samt udvalgte specialister.

Derudover skal sammensætningen sikre, at alle relevante afdelinger og faggrupper repræsenteres.

Rådsmedlemmerne er orienteret.

Hovedprincipperne for sammensætning af Sundhedsfagligt Råd for børne- og ungdomspsykiatri

 1. Ledelsesforankring. Faglighed. Repræsentation fra alle centre
 2. Centrene er hver repræsenteret ved én centerchef og én udviklingschef. 
 3. Efter indstilling fra centrene udpeges tværfaglige specialister:
  a. Én forskningsansvarlig
  b. Én psykolog
  c. Én fysio-/ergoterapeut
  d. Én socialrådgiver
 4. Udpeget fra koncernen indgår to kommunale repræsentanter, én speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatriens praksiskoordinator.

Hovedprincipperne for sammensætning af Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri 

 1. Ledelsesforankring. Faglighed. Repræsentation fra alle centre
 2. Centrene er hver repræsenteret ved én klinikchef og én udviklingschef. Mindre centre, hvor ledelsen kun består af to personer indstiller kun ét medlem fra ledelsen (centerchef/udviklingschef/klinikchef). Centerledelsen/direktionen kan i nogle tilfælde have et ønske om, at centerchefen med særlige faglige kompetencer indtræder i stedet for klinikchef/udviklingschef
 3. Efter indstilling fra centrene udpeges tværfaglige specialister: to psykologer, to professorer, én fysio-/ergoterapeut og én socialrådgiver
 4. Udpeget fra koncernen indgår én kommunal repræsentant, én speciallæge i psykiatri og psykiatriens praksiskoordinator.

Medlemmer af rådene kan findes i faktaboksen til højre.

Redaktør