Satspuljeaftale for sundhedsområdet på plads

Der er opnået enighed om fordelingen af satspuljemidlerne på sundhedsområdet for 2008-2011.
Satspuljeaftalen, der tildeler sundhedsområdet 1,2 millarder kroner, er indgået mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale og Ny Alliance.

Med aftalen styrker partierne indsatsen på sundhedsområdet indenfor tre hovedområder: Mennesker med sindslidelser, mennesker med handicap og særligt udsatte grupper.

Der fremsættes i 2008 et lovforslag om ret til hurtig udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Vedtages dette forslag, er der afsat midler i satspuljeaftalen til en øget udredningsindsats i børne- og ungdomspsykiatrien. 

Udredningsgarantien betyder, at børn og unge under 19 år i 2008 vil få ret til at vælge et privat tilbud, hvis regionerne ikke kan tilbyde undersøgelse inden for to måneder.

Minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen er tilfreds med aftalen, som han kalder "rigtig god".
Redaktør