Satspuljemidler 2011-2014 er fordelt

Der er indgået forlig om brug af satspuljemidlerne 2011-2014.

Se hele forligsteksten i faktaboksen til højre.

Folketingets partier (undtaget Enhedslisten) har indgået forlig om brug af satspuljemidler.

På grund af den lave lønudvikling har der ikke været den sædvanlige vækst i de ressourcer, man kan fordele. De ressourcer, man fordeler, stammer derfor overvejende fra igangværende projekter, som udløber i 2010.

Man har således haft valget mellem at lukke projekterne og give pengene til nye formål, eller anvende pengene til at videreføre de igangværende projekter.

Man har valgt sidstnævnte løsning, og der er dermed afsat penge til at videreføre en række af Region Hovedstadens Psykiatris igangværende projekter.

Det drejer sig bl.a. om:

  • Stoffrit afsnit
  • Aktivitetsmedarbejdere (retspsykiatri)
  • Affektiv klinik 2 teams (OP på PC Nordsjælland og OPUS på PC Ballerup)

Region Hovedstadens Psykiatri kan forvente at få tilført ca. 25 mio. kr. årligt til at videreføre aktiviteterne.

Der er dog også afsat midler til:

  • Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang (18,6 mio. kr. fordelt på 4 år)
  • Videnscenter for Oligofreni (finanisering af eksisterende videnscenter)
  • PsykiatriFondens Ungdomsprojekt
  • Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien (13,6 mio. kr. fordelt på 4 år)

Region Hovedstadens Psykiatri kan komme i betragtning til midler i første og sidstnævnte af disse projekter.

Redaktør