Satspuljemidler i Psykiatrien

Regeringen har fordelt pengene i satspuljen, og Region Hovedstadens Psykiatri har fået penge til tre store projekter.
Med satspuljemidler er der fundet finansiering til tre store indsatsområder i Psykiatrien. Det drejer sig om en styrket indsats overfor selvmordstruede, flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien samt let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud. Samlet set er der bevilliget ca. 108 mio. kr. over 3½ år eller ca. 30 mio. kr. om året til de tre projekter.


Styrket indsats overfor selvmordstruede

Der er bevilliget 9,4 millioner kroner til en styrket indsats overfor selvmordtruede. Der er tale om en udvidelse af de to regionsfunktioner for selvmordsforebyggelse på Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Amager, samt etablering af en tilsvarende regionsfunktion på børne- og ungdomsområdet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Midlerne gøres permanente fra 2013.

Flere opsøgende og udgående team i psykiatrien

Der er bevilliget 75,5 millioner kroner til at etablere fem team: To OPUS team ved Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Nordsjælland, et OP team ved Psykiatrisk Center Nordsjælland, et retspsykiatrisk team ved Retspsykiatrisk Center Glostrup. Endelig etableres der også et udgående team ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Midlerne gøres permanente fra 2013.

Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Der er bevilliget 23,2 millioner kroner til at udbygge den akutte/intensive funktion på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Det skal sikre bedre tilgængelighed til såvel akutte som mere intensive psykiatriske tilbud og dermed styrke kvaliteten i børne- og ungdomspsykiatrien. Midlerne gøres permanente fra 2013.

Redaktør