Sct. Hans’ gamle kapel genopstår som kulturelt mødested med plads koncerter, udstillinger, debatter og undervisning. Med støtte fra Realdanias ’Underværker-kampagne’ skal bl.a. taget renoveres, og der skal etableres varme og nye vvs-forhold.

Fristed med plads til alle

​Ved Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde har to ildsjæle skabt et mødested for patienter og borgere. Visionen er afstigmatisere psykisk syge og fremme mental sundhed. Projektet får nu støtte fra Realdania, så centrets gamle kapel kan genopstå som kulturhus.   ​

Skrevet af Ida Marie Steensborg

Helt ned til Roskilde Fjord, roligt og smukt beliggende ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, har man det seneste år kunnet se to ildsjæle gå og knokle. På eget initiativ og ganske frivilligt. Deres mål har været at skabe nyt liv i en del af centrets naturskønne og fredede parkområde, som bl.a. huser et gammelt kapel med tilhørende kirkegård, nogle drivhuse, et værksted og en sansehave. 


Gennem en årrække har det hele stået ubrugt og hensygnende hen. Men tidligere har stedet været anvendt som rekreativitet område for patienterne på Sct. Hans, og i kapellet og på kirkegården er patienter, medarbejdere og andre med særlig tilknytning til Sct. Hans blevet begravet indtil for ca. 25 år siden.

​​Læs mere: Sct. Hans Have

I dag blomstrer rekreativiteten på ny i området, der nu er blevet døbt Sct. Hans Have. Værkstedet er omdannet til en hyggelig lille café, og drivhusene byder på salg af alverdens krydderurter og en romantisk bærhave. I det gamle kapel bliver der holdt kulturelle arrangementer, og på kirkegården dyrkes yoga og andre afstressende aktiviteter. Alt sammen til glæde for patienter, pårørende og andre med behov for en rolig stund. 

Et helle fra hverdagen
At ankomme til Sct. Hans Have en lun aprildag er som at træde ind i en oase. De to ildsjæle, der har givet stedet nyt liv og leder den daglige drift, ægteparret Stine og Lars Goltermann Fenger, tager imod med store smil og varme håndtryk.

Solen skinner fra en skyfri himmel, og alt ånder fred og idyl i den lille oase klos op ad Danmarks ældste psykiatriske hospital. Hverdagens stress og jag og mange krav føles pludseligt meget langt væk. Her kan du bare slappe af. Nøjagtigt som det, ifølge de to initiativtagere, er tanken:

- Vi er gået efter at skabe et fristed, der kan fungere som et pusterum for alle, der har lyst til at komme her. Vores fokus er at fremme mental sundhed, og derfor er det allervigtigste, at her skal være rart at være, fortæller Stine Goltermann Fenger.

Hjertevarmen, drivkraften og de gode intentioner lyser ud af hende, når hun taler.  Hun brænder for projektet – ingen tvivl om det.

Boost til den mentale sundhed
Stine Goltermann Fenger fortæller historien om, hvordan hun sammen med sin mand så ofte havde gået tur langs Roskilde Fjord på Sct. Hans' område. De havde mange gange talt om, hvordan det skønne område og de smukke tomme bygninger burde udnyttes til et godt formål. 

På den baggrund opstod idéen til foreningen Sct. Hans Have, og projektet blev formuleret og fremlagt for centerchef Bo Andersen. Visionen var at tilføre området nyt liv og give Roskildes borgere og Sct. Hans' patienter et sted, der var dedikeret til at fremme mental sundhed. Stedet skulle drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft – ikke mindst fra indlagte patienter på Sct. Hans:

- Vi vil gerne bygge bro mellem mentalt ressourcesvage og ressourcestærke og give patienterne en mulighed for at indgå i et fællesskab med raske mennesker. Det kan give dem oplevelsen af at have nogle ganske almindelige gøremål, og de kan opleve, at nogen har brug for dem, siger Stine Goltermann Fenger.    

Afstigmatiserende og rehabiliterende
Centerchef Bo Andersen behøvede ikke megen betænkningstid, da han blev præsenteret for projektet. Så han udleverede nøglerne til de tomme bygninger, ikke mindst med forventningen om, at projektet kunne åbne lidt op ind til den psykiatriske verden:

- Skræmmehistorierne om psykisk syge fylder meget i medierne og dermed i befolkningen. Jeg håber, at et tiltag som Sct. Hans Have kan medvirke til en afstigmatisering af vores patientgruppe ved bl.a. at give lokalbefolkningen mulighed for at opleve vores patienter som mennesker ligesom alle andre mennesker, siger centerchef ved PC Sct. Hans, Bo Andersen.  

Læs mere: Følg Sct. Hans Have på Facebook

Samtidig har projektet også et rehabiliterende element, som ifølge Bo Andersen er i tråd med recovery-tænkningen i psykiatrien.

- Når en patient får nogle arbejdsopgaver i Sct. Hans Have eller bare bruger området som almindelig gæst, kommer vedkommende ud af de sædvanlige behandlingsrammer for en stund, og fokus flyttes til den sunde del af patientens liv. Det kan give en oplevelse af tilhørsforhold og fællesskab og i bedste fald hjælpe patienten lidt på vej til et almindeligt liv efter indlæggelsen.

Nedlagt kapel genopstår som kulturhus
Ifølge Stine og Lars Goltermann Fenger er arbejdsivrige frivillige strømmet til projektet lige fra begyndelsen – både lokale borgere og patienter fra Sct. Hans – og det er siden blevet muligt for foreningen bag Sct. Hans Have at aflønne parret som daglige ledere. De har opnået flotte besøgstal, og interessen og opbakningen fra lokalsamfundet er fortsat stor.

​Læs mere: Underværker-kampagnen​

Senest har kapellet modtaget over en halv million kroner fra Realdanias kampagne 'Underværker – bygningsarvens ildsjæle', som støtter frivillige projekter i det byggede miljø rundt om i hele Danmark.

- Kapellet er en fantastisk ramme om mindre kulturelle arrangementer. Men det trænger til en kærlig hånd, hvis det for alvor skal kunne bruges til koncerter, udstillinger, foredrag osv. Derfor er vi enormt glade og taknemmelige for donationen fra Underværker-kampagnen, som betyder, at vi kan få restaureret kapellet og skabt et helt unikt kulturelt mødested, fortæller Lars Goltermann Fenger. ​​

Redaktør