Se oplæg fra Konference om samarbejde om psykisk syge

Psykiatriens samordningsudvalg holdt konference den 16. juni 2010 i Center for Ledelse - Østerbro.

På konferencen blev der drøftet samarbejdet mellem kommuner, Region Hovedstadens Psykiatri og almen praksis.

Der var særligt fokus på de kommende sundhedsaftaler, erfaringsudveksling om samarbejdet i de lokale samordningsudvalg, voksne med ADHD og de udfordringer, der er for samarbejdet i de kommende år.

Du kan finde oplæggene her. 

Redaktør