​​​​​​

Seksualitet skal ud af skammekrogen

​Annamaria Giraldi og Niels Laurs Pedersen har sammen udviklet kurset ’Seksualitet - mere end kun sex!’ -Vigtigt, at vi får aftabuiseret et område, som kan have svære vilkår i forbindelse med psykisk sygdom, siger de.​

Vent...

Niels og Annamaria - kampagne - 1024x548.jpeg
Niels og Annamaria står bag kurset ’Seksualitet - mere end kun sex’. Ideen til kurset fik de, da de mødte hinanden til et arrangement i Psykinfo, hvor de begge var indbudt til at holde oplæg. Niels’ bidrag var en personlig beretning fra hans erfaringer som bruger af psykiatrien, mens Annamaria holdt et fagligt oplæg om det lægefaglige perspektiv på psykisk sygdom, og hvordan det kan påvirke seksualiteten. 


- Der er ude i samfundet fortsat meget skam forbundet med både psykisk sygdom og seksualitet. Med kurset vil vi gerne være med til at bryde med noget af al den skam og tabu, som eksisterer. Vi håber at kunne inspirere til handling og aftabuisering. Skam og tabu er i virkeligheden den største barriere for at handle på noget som helst.

Sådan lyder det fra Niels Laurs Pedersen, projektleder og underviser på Skolen for Recovery samt tidligere bruger af psykiatrien. Han har sammen med Annamaria Giraldi, som er voksenpsykiater og professor i klinisk sexologi på Sexologisk Klinik udviklet kurset ’Seksualitet - mere end kun Sex!’. 

-Seksualitet betyder meget for mange mennesker, men vi taler sjældent om seksualitet og hvilken betydning det har for den enkelte. Med kurset vil vi gerne kunne give viden men lige så vigtigt gøre det nemmere at tale om seksualitet. ​ Seksualitet er mange ting og oplevelser omkring seksualitet er forskellig fra person til person, siger Annamaria.’Seksualitet - mere end kun sex!’ er et kursus med fokus på refleksion og læring. Det et to dages kursus, som udbydes af Skolen for Recovery. Målgruppen er brugere af psykiatrien, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Kurset afholdes næste gang den 9. december og er allerede fuldt booket.Refleksion og mod til handling


Særligt kursets format inviterer til, at man som deltager kan reflektere over spørgsmål om egen identitet – herunder hvad seksualitet er og betyder for den enkelte. 

-Vi skaber nogle rammer, hvor deltagerne inviteres til at reflektere med hinanden. Det er op til den enkelte at dele det, som han eller hun ønsker, men vi oplever faktisk, at mange åbner sig for hinanden, og det tænker jeg er udtryk for, at vi som undervisere formår at skabe et trygt rum, siger Niels. 

Kurset er designet sådan, at der er plads til omkring femten deltagere. Flest har brugerbaggrund, men også pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri kan deltage. Niels og Annamaria spiller ind med henholdsvis erfaringsbaseret og fagmedicinsk viden, men først og fremmest ser de sig selv som facilitatorer.

-Vores vigtigste rolle er at få den viden i spil som allerede eksisterer hos den enkelte. Mange gange har folk gået alene med deres tanker og følelser, og troet, at de var den eneste i verden som havde det sådan. Man har måske tænkt, at det var både skamfuldt og pinligt. Når man så møder tolv andre som har oplevet noget lignende, så tænker man ’okay måske er det ikke så pinligt, og måske kan jeg begynde at tale om det’, forklarer Annamaria.

Behandlere kan lære meget af patienter


Fordi kurset både er for brugere af psykiatrien og medarbejdere er der rig mulighed for at lære af hinanden. Og det er vigtigt understreger Niels.

-Vi vil rigtig gerne have, at medarbejderne kommer og lærer af de brugere, som jo har så meget viden og erfaring, og ved hvordan det føles, siger Niels.

Niels og Annamaria har netop udviklet kurset i respekt for hinanden kompetencer og bidrag ind i det komplekse felt som seksualitet er. Den kliniske viden blandes med det mere personlige og erfaringsbårne, og det er vigtigt at få de forskellige perspektiver i spil fortæller Annamaria.

-Som medarbejder bliver man forhåbentlig inspireret til at finde måder hvorpå man kan åbne samtalen om et emne, som vi ofte ikke taler meget om med vores patienter. Vi vil gerne inspirere til, at man som behandler kan stille sig nysgerrigt og spørgende, men uden at antage på forhånd, at der er et problem eller antage, at det lige præcis er et problem, som er opstået som følge af et medicinindtag. For måske er det noget helt andet, end det som behandleren tror, som er på spil for patienten og optager ham eller hende, siger Annamaria. 

Rammer for kurset ’Seksualitet - mere end kun sex!’

  • ​Moralsk tavshedspligt for alle.

  • Man bestemmer selv hvad man vil dele.

  • Ingen giver gode råd eller kommenterer på hvad andre siger. Hvis man brænder inde med et godt råd, så spørger man altid om lov først. I de tilfælde er det helt okay at sige nej tak.​​Seksualitet er meget mere end sex

-Seksualitet handler ikke bare om kønsorganer og hvorvidt man kan have samleje. Seksualitet er mange ting og personligt for den enkelte. Det er en del af livet og derfor er det at forholde sig til sin seksualitet også en del af recovery processen, forklarer Annamaria. 

Fokus er på den personlige recovery snarere end recovery i et klinisk perspektiv. Samtidig kan kurset bidrage til, at man som patient får bragt spørgsmål ind i behandlingsrummet, som man ellers ikke ville have gjort.

-Jeg tror, at man som behandler nogle gange tror, at man beskytter sine patienter ved ikke at tale om seksualitet – at seksualitet er noget sekundært, og at der er andet, som er vigtigere. Det er sikkert et valg som er taget med omsorg, men det er ikke altid et valg man skal tage for den anden. For det kan man ikke vide, siger Niels.

Desværre møder man som patient sjældent et rum hos behandleren, hvor der åbnes op for en snak om seksualitet. Men det er vigtig med en nuanceret samtale om emnet på patientens præmisser. Derfor har det også været helt centralt for Annamaria og Niels at udvikle et kursus, hvor behandlere og patienter kan mødes og lære af hinanden. 

- Det kan jo være, at problemet for en mandlig patient ikke handler om rejsning men om intimitet. At det som fylder for patienten er tanker om, hvordan han eller hun kan finde en at være sårbar og intim med. Det kan også være, at man har masser af lyst, men ikke kan leve den ud, fordi man ikke har nogen at udleve den med. Som behandler skal man kunne åbne op for forskellige perspektiver eller i hvert fald kunne visitere patienten videre og f.eks. gøre opmærksom på vores kursus, forklarer Annamaria.


​Seksualitet og Recovery


Recovery handler om at komme sig – at få et liv man er glad for efter man er blevet ramt af en livskrise, som det at få en psykisk sygdom også er. En individuel recovery-proces kan opstå på mange forskellige måder, men ofte er spørgsmål, som knytter sig til identitet en vigtig del af processen. Identitet og seksualitet hænger tæt sammen og derfor danner kurset ’Seksualitet - mere end kun sex!’ også ramme om spørgsmål, som knytter sig til identitet.

I mødet med psykisk sygdom opstår mange spørgsmål omkring identitet: Hvem er jeg nu? Hvad er jeg nu? Er diagnosen mig? Her spiller seksualitet også en stor rolle i forhold til ens selvforståelse og recovery proces. 

 Kurset ’Seksualitet -  mere end kun Sex!’ kan skabe en tryg ramme om spørgsmål, der knytter sig til seksualitet, identitet og dermed personlig recovery. Eksempler på refleksionsspørgsmål kan f.eks. være:

Hvad er seksualitet egentlig for mig? Og, hvilken betydning har det for min identitet?
Hvordan kommer jeg tilbage til – eller får jeg - et liv med intimitet?
Er der overhovedet nogen der vil have mig med alt det, som jeg har med i bagagen?
Hvordan flirter jeg? 
Hvordan dater jeg? 


Indblik og udsyn

Med kurset håber Annamaria og Niels på den ene side at invitere til selvrefleksion og på den anden side at løfte blikket for de forskellige muligheder der er for at række ud efter hjælp og sparring.

-Jeg håber, at folk får noget personligt med, og at de får reflekteret over deres seksualitet, og om der er noget de ønsker at arbejde med. Altså, at man på den ene side får noget selvudvikling og refleksion med sig, og også gerne mod til måske at tage initiativ til at tale med sin behandler fx i forhold til noget medicin eller andre ting, hvis man oplever behov for det, siger Annamaria

-Ja, man kan sige, at på den ene side inviterer kurset til inspiration og en mulighed for at kigge indad på egne værdier og behov. Men på den måde er der også en invitation til at kigge udad. Gennem vores oplæg og al den viden, som de enkelte deltagere bærer rundt på gøres vi i fællesskab opmærksom på muligheder. Mange kender f.eks. ikke til sexologisk klinik, og at der er en rådgivning, man kan ringe til. Der er også andre organisationer udenfor Region Hovedstadens Psykiatri, som arbejder med seksualitet. Kurset handler om at kigge indad og reflektere. Men det handler lige så meget om, at åbne folks øjne for muligheder – så man bliver bedre klædt på til at møde sig selv og sin seksualitet, slutter Niels.​​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor