Selvskade blandt børn og unge skal tages alvorligt

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden får henvist mange børn og unge, der skader sig selv. Nu bliver alt klinisk personale på centret uddannet i at opdage og tale om selvskade.

Vent...

​Det kan være svært at starte samtalen med en ung, der skader sig selv.  Foto: Modelfoto

​Mellem halvdelen og to tredjedele af børn og unge med tilknytning til psykiatrien skader sig selv. Men ofte bliver selvskaden ikke opdaget af behandlerne, viser internationale undersøgelser. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden møder ofte behandlere, der er i tvivl om, hvad de skal gøre, når de sidder over for et ungt menneske, der skader sig selv og ikke altid har lyst til at tale om det.

- Selvskade vækker mange følelser, fordi det kan virke paradoksalt og ulogisk, at man vil påføre sig selv sår og ar for at få det bedre, når man har det dårligt, siger psykolog og projektleder Lotte Rubæk fra Team for selvskade på BUC.

Derfor bliver det nu obligatorisk for alle klinikere på BUC's ambulatorier og døgnafsnit at blive undervist i selvskade blandt børn og unge med udgangspunkt i et nyt materiale udviklet af Team for selvskade og Region Hovedstadens e-læringsenhed.

Selvskade er alvorligt

I de cirka 8 måneder, Team for Selvskade har taget imod henvisninger, har de fået over 180 henvisninger af selvskadende unge mellem 13 og 17 år.

- Det viser jo, at der er mange unge, der er selvskadende, og at behandlerne er glade for at have nogen at henvise til, siger Lotte Rubæk, der understreger, at man som fagperson skal passe på med at affeje selvskade som et 'modefænomen.'

- Selvskade er et udtryk for dyb mistrivsel på næsten alle parametre og giver 12 gange så stor risiko for selvmordsforsøg senere i livet. Der er ingen unge i trivsel, der vælger at skade sig selv med vilje, siger Lotte Rubæk.

Vigtigt at turde tale om det

Allerede i dag screener alle BUC's ambulatorier for selvskade, men der er stadig stort behov for viden om, hvorfor tilsyneladende flere og flere børn og unge i psykiatrien bruger selvskade til at regulere deres følelser.

For eksempel kan der opstå myter om, at selvskade kun gælder unge med personlighedsforstyrrelse eller er forbeholdt piger.

Lotte Rubæk erfarer, at man som fagperson kan have en vis berøringsangst, når man står over for en ung, der skader sig selv: Tænk, hvis man gør mere skade end gavn og måske endda er med til at opmuntre adfærden ved at tale om den?

 - Men det kan man ikke, for selvskaden er allerede en del af den unges virkelighed. Og hvis den ikke er, begynder den unge ikke at skade sig selv, blot fordi de er blevet spurgt til det, forklarer Lotte Rubæk.

Til gengæld kan det have store konsekvenser at lade som om, at man ikke har opdaget selvskaden, viser undersøgelser, hvor man har spurgt personer, der tidligere har været selvskadende.

- Det opleves som et svigt, når fagpersoner omkring dem har opdaget selvskaden uden at reagere på det, siger Lotte Rubæk.


 FAKTA: Hvad er selvskade?

Selvskade er en direkte, forsætligt selvpåført ødelæggelse af kropsvæv udført uden hensigt om selvmord og med et formål, der ikke er socialt eller kulturelt accepteret. 

Selvskade er ikke i sig selv en diagnose, men et non-specifikt symptom, der kan ses hos alle diagnosegrupper i psykiatrien, herunder personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, depression, angst og psykoser. Selvskade er også udbredt blandt unge, der ikke har tilknytning til psykiatrien.

Læs svensk undersøgelse om selvskade blandt unge i psykiatrien


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor