Sikker medicinering på Psykiatrisk Center Glostrup

Psykiatrisk Center Glostrup afventer i øjeblikket en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen, der vil vurdere anvendelsen af antipsykotisk og beroligende medicin på centret. Rapporten forventes i starten af september. Der er indtil da igangsat en række initiativer, der skal sikre korrekt medicinering og patientsikkerhed. Læs mere her.

På Psykiatrisk Center Glostrups hjemmeside kan du læse, hvordan man sikrer korrekt og sikker behandling, og hvem du skal kontakte, hvis du som patient eller pårørende har spørgsmål til medicinering og behandling.​

Læs mere her.

Redaktør