Skærpet indsats mod uventet død

Region Hovedstadens Psykiatri sætter ind på flere fronter for at nedbringe antallet af uventede dødsfald.

Der er en overdødelighed blandt mennesker med psykisk sygdom. Det er alle eksperter inden for det sundhedsfaglige område enige om, og senest har Sundhedsstyrelsen beskrevet overdødeligheden i den nationale strategi for psykiatrien fra 2009. Også patient- og pårørendeforeningerne har opmærksomheden rettet mod emnet, og Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) og Foreningen Død i psykiatrien har netop gennemført en landsdækkende kampagne med fokus på ”medicinrelaterede dødsfald”.

I Region Hovedstadens Psykiatri er man enig i, at uventet død udgør et reelt problem – og at der er behov for at skærpe indsatsen:

”Vi har et godt samarbejde med LAP og andre brugerpårørendeforeninger, og vi er enige i målet – nemlig at nedbringe overdødeligheden,” siger vicedirektør, dr. med. Annette Gjerris.

Især tre forhold har betydning for overdødelighed blandt mennesker med psykisk sygdom

Ifølge Annette Gjerris er der især tre forhold, som har betydning for overdødeligheden blandt mennesker med en psykisk sygdom:

”For det første er der patienternes fysiske sundhedstilstand. Den er ofte markant dårligere end resten af befolkningen, blandt andet på grund af usund kost, for lidt motion og måske også alkohol og rygning. Samtidig lider patienterne ofte af flere forskellige sygdomme på én gang, dvs. også legemlige sygdomme. Og endelig er der en højere selvmordsrate blandt mennesker med psykisk sygdom. Alle de faktorer bidrager til overdødeligheden”.

”Men derudover kan vi konstatere, at der kan være bivirkninger forbundet med de lægemidler, vi anvender til at behandle fx psykoser og depressioner,” siger Annette Gjerris.

Rutinemæssig obduktion i forbindelse med uventet død hos psykiatriske patienter

Eksempler på bivirkninger, der måske kan være medvirkende til uventede dødsfald blandt patienter i behandling, er påvirkning af hjertefunktionen, stofskiftet og hormonbalancen.

”Vi må erkende, at vi ikke ved nok om, hvilken sammenhæng der kan være mellem uventet død og den medicin, patienterne får. Derfor kan vi tilslutte os forslaget fra professor Jørgen L. Thomsen og professor Jytte Banner fra Dansk Selskab for Retsmedicin om, at der rutinemæssigt skal foretages obduktion i forbindelse med uventet død hos psykiatriske patienter.”

Bedre muligheder i en samlet psykiatri

Det bedste vil naturligvis være, hvis dødsfaldene helt kan undgås. Derfor er spørgsmålet, hvilke forebyggende indsatser regionen har iværksat. Annette Gjerris fortæller:

”Nedbringelse af uventet død hos psykiatriske patienter er et af de prioriterede indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri, og det indgår også i vores kvalitetsstrategi. Vi har udarbejdet en liste over de lægemidler, der som udgangspunkt skal anvendes i patientbehandlingen, og som har den mest fordelagtige balance mellem ønsket effekt og bivirkninger. Vi har også taget stilling til, hvilke præparater der kræver særlig forsigtighed, når de anvendes. Med dét standardsortiment er der stillet et begrænset udvalg af præparater til rådighed, og dermed får lægen et langt bedre kendskab til det enkelte præparats effekt og bivirkning.”

Kliniske retningslinjer hjælper læger til ensartet behandling på højt fagligt niveau

Region Hovedstadens Psykiatri følger en række kliniske retningslinjer, der skal leve op til standarderne i de to kvalitetsmodeller Joint Commission International og Den Danske Kvalitetsmodel. Retningslinjerne er en støtte til læger og sundhedspersonale og bidrager bl.a. til at sikre, at alle patienter i regionen tilbydes en ensartet behandling på samme høje niveau. Derfor indføres der en standardiseret bivirkningsvurdering i forhold til lægemidlerne. 

”Som led i kvalitetsudviklingen tager vi stikprøver på, hvilke lægemidler der anvendes på de enkelte centre. Vi har iværksat en særlig indsats for at nedbringe uhensigtsmæssig polyfarmaci, dvs. anvendelse af flere forskellige præparater på én gang. Derfor har vi også faste dialogmøder mellem direktionen, lægemiddelkomiteen og de psykiatriske centre, hvor vi drøfter centrenes konkrete medicinforbrug. Ved de møder deltager desuden en farmaceut fra Region Hovedstadens Apotek, så vi kan få så kvalificeret en faglig vurdering som muligt,” siger Annette Gjerris.

Prioriteret indsats for nedbringelse af antallet af selvmord og selvmordsforsøg

Inden for de seneste år har Region Hovedstadens Psykiatri desuden prioriteret indsatsen for at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg. I den forbindelse er der udformet en fælles vejledning, og derudover er Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse etableret. Før regionsdannelsen havde hver psykiatrisk afdeling sin egen praksis på området. En samlet psykiatri i regionen har nu givet mulighed for en fælles og målrettet indsats – ikke bare hvad angår selvmordsforebyggelsen, men generelt i forhold til indsatsen for at nedbringe antallet af uventede dødsfald.   

”Jeg er optimistisk i forhold til den samlede indsats, vi nu er i gang med at rulle ud. Vi ved fra lignende projekter, at et vedvarende ledelsesfokus, øget undervisning, prioritering af forskningsaktiviteterne og flere let tilgængelige behandlingsvejledninger tilsammen skaber markante forbedringer,” siger Annette Gjerris.

Redaktør