Skole på Tværs: Nyt samarbejde skal styrke recovery-indsatsen i RHP og fire kommuner

​Region Hovedstadens Psykiatri er gået sammen med fire kommuner om nye gratis kurser om recovery. Samarbejdet hedder Skole på Tværs, og målet er først og fremmest at skabe bedre muligheder for at komme sig for patienter og borgere. Derudover håber partnerne også på, at samarbejdet skaber større sammenhæng på tværs af regionen og de fire samarbejdskommuner Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.

Vent...

Fra september til og med juni 2019 afholder Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) i samarbejde med de fire kommuner kurser om recovery. Længden af kurserne varierer med mellem fire og ni undervisningsgange, men fælles for dem alle er, at emnerne kredser om recovery. Med Skole på Tværs bliver tilbuddet om adgang til recovery-orienteret undervisning større og mere varieret end de tilbud, som de enkelte partnere har mulighed for at tilbyde hver for sig. Herudover får både medarbejdere, borgere/patienter, pårørende og frivillige adgang til undervisningen.

 


Det er samtidig håbet, at det nye samarbejde giver region og kommuner, mulighed for at komme i tættere dialog om partnernes eventuelle forskelle, og dermed skabe større sammenhæng for borgere og patienter på tværs af sektorerne, forklarer projektkoordinator i Skole på Tværs, Birgitte Kofod. 

"Både de fire kommuner og RHP har i forvejen kursustilbud til borgere under overskriften recovery. Med Skole på Tværs ønsker vi at binde tilbuddene sammen, fordi patienter/borgere kan opleve manglende kendskab til forskelle mellem kommune og region. Et eksempel er selve begrebet "recovery", som betyder 'at komme sig' fra psykiske vanskeligheder, men der kan være flere forskellige opfattelser af, hvad recovery præcist betyder. Vi ønsker derfor, at samarbejdet bl.a. vil resultere i en tydelig rød tråd for borgere, patienter og deres pårørende i forhold til, hvad recovery er og dermed bidrage til større sammenhæng i indsatserne til borgere og patienter med psykiske vanskeligheder," siger Birgitte Kofod. 


Det handler om at blive inspireret til egen recovery-proces

Skole på Tværs er tilknyttet Skolen for Recovery, der hører under Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri.  


Hovedformålet med Skole på Tværs er at skabe bedre muligheder for at komme sig for patienter og borgere. Men det er ikke noget, der bliver opfyldt fra den ene dag til den anden, da recovery er en individuel og personlig proces, som tager tid, forklarer Birgitte Kofod, 

"For patienter/borgere handler det om at lære noget om recovery-processen og blive inspireret til egen recovery-proces, uanset om man har været i gang med processen længe eller det er forholdsvist nyt, " siger Birgitte Kofod og fortsætter,


"For pårørende og frivillige er hensigten, at man lærer, hvad det vil sige at komme sig fra psykiske vanskeligheder, og hvordan man kan være en god støtte for andre i den proces. Noget af det samme gør sig gældende for medarbejdere og ledere, men her er det også med et blik for, at de indgår i en professionel relation til borgere og patienter, og forhåbentlig lærer de noget mere om, hvordan de arbejder recovery-orienteret." 

Deltagelse af frivillig-målgruppen er tænkt bredt, og kort sagt kan det være alle frivillige, der har berøring med psykisk sårbare og som gerne vil vide mere om, hvordan de kan få en recovery-orienteret tilgang ind i deres virke som frivillig.


Bedre muligheder for at komme sig fra psykiske vanskeligheder

En af de kommuner, der gennem flere år har arbejdet recovery-orienteret sammen med borgere med psykiske vanskeligheder er Rudersdal Kommune. Her blev idéen om et samarbejde derfor hilst velkommen, fortæller Tonie Rasmussen, der er faglig konsulent og ansvarlig for Skole på Tværs i Rudersdal.


"Der er mange borgere, der har ønsket sig et større og mere varieret tilbud om recovery-orienteret undervisning, end vi har mulighed for selv at etablere pga. kommunens størrelse.  Med Skole på Tværs får vi mulighed for at imødekomme nogle af disse ønsker, siger Tonie Rasmussen.

 

"Samtidig oplever mange borgere, at det er svært at blive udskrevet fra den regionale psykiatri til kommunale tilbud, som man måske ikke kender så meget til. De beder derfor om et øget kendskab om forholdene på tværs af region og kommuner, så de ved, hvad de skal gøre, når de bliver udskrevet. På den baggrund tænkte vi i kommunerne, at et samarbejde med regionen ville være fornuftigt, så vi kunne give flere borgere bedre muligheder og et mere variereret kursusudbud, end vi kunne tilbyde alene - og samtidig bidrage til større kendskab og sammenhæng på tværs", fortæller Tonie Rasmussen.Udover Rudersdal er også Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner en del af samarbejdet. De fire kommuner samarbejder i forvejen på bl.a. rusmiddelområdet, ældreområdet og det psykosociale område. Det var derfor oplagt, at alle fire kommuner gik med i det nye samarbejde med regionen.

 

"Vi har godt kendskab til hinanden, og ved at vi også arbejder forskelligt. Skole på Tværs kan derfor hjælpe os med at blive tydeligere på, hvor vi er ens, og hvor vi er forskellige. Det kan forhåbentlig medvirke til at skabe mere sammenhæng mellem sektorerne i sidste ende," siger Tonie Rasmussen, der suppleres af Birgitte Kofod: 

"Det er tanken, at vi vil udveksle viden og inspirere hinanden, og vi ønsker, at inspirationen og vidensdelingen kommer til at foregå mellem alle, der deltager på kurserne også underviserne," fortæller Birgitte Kofod. 

"Dermed vil Skole på Tværs både øge mulighederne for at komme sig fra psykiske vanskeligheder og samtidig blive et initiativ, der kan hjælpe dialogen på vej og skabe større forståelse mellem borgerne og de involverede partnere", slutter Tonie Rasmussen.

Skole på Tværs

Skole på Tværs har åbent for tilmelding til efterårets kurser nu.
Pårørende, patienter/borgere, medarbejdere og frivillige i kommunerne Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte samt i Region Hovedstadens Psykiatri kan deltage.

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig på: kontakt@skolepaatvaers.dk
Hvis du har spørgsmål så ring til tlf. 24 98 38 88.

Læs mere om Skole på Tværs og kurserne her.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor