Skolen for Recovery åbner til august – Nu er kursuskataloget udkommet

​Skolen for Recovery vil være for både patienter, pårørende og personale. Nu kan du se hvilke kurser, som skolen udbyder, og derfor kan du her møde nogle a​​f skolens undervisere, hvor de også fortæller om deres egne baggrunde.

Til august åbner Skolen for Recovery, men allerede nu er kursuskataloget udkommet. Skolen For Recovery er et pilotprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor patienter, pårørende og personale kommer på skolebænken – sammen. Skolen tilbyder kurser, der støtter og udvikler den enkelte kursist i at være ekspert i egen recovery-proces såvel som i recovery-orientering. 

Alle kurserne er målrettet alle tre grupper, for som underviseren Niels ved kurset "5 veje til et godt liv" forklarer:

"Det man kunne forstille sig er, at for eksempel ved at en medarbejder selv prøver at gøre nogle af de her ting, mærker, hvad det er, der betyder noget, når folk skal komme sig,"

Et centralt element er, at kurserne udvikles og afvikles i et samarbejde mellem undervisere med samme erfaringer som patienter og sundhedsprofessionelle.

Underviserne har derfor forskellige bag​grunde – nogle har sundhedsprofessionelle baggrunde og nogle kender selv til at leve med psykisk sygdom. Her kan du møde fire af underviserne, og læse deres svar på fire faste spørgsmål om et af de kurser, de skal undervise i samt deres baggrund.

 

Madsunderviser blandt andet i kurset "Fortæl din historie".

Hvad er kursets formål?

Som patient har man være igennem noget, der kan opleves meningsløst. Og en måde at skabe en mening er at kunne fortælle en historie, om hvad der er sket. I den historie kan der være mindre fokus på sygdommen, og større fokus på styrker og ressourcer.

Hvordan hjælper det i ens recoveryproces?

Når man bliver ramt af en svær sygdom, er det ret vigtigt at huske på, at der også er andet end det. At opleve svær sygdom kan opleves som om, at det fylder det hele. Det kan det jo også gøre i en periode. Når man ligesom skal videre, kan det være godt, hvis man kigger ud over sygdommen, og de begrænsninger der ligger i det. Det er derved et fokus på et meningsfyldt liv.

Hvad er din egen baggrund for at undervise på Skolen for Recovery?

Jeg har selv være patient i psykiatrien for år tilbage, hvor Jeg har været ​igennem et Opusforløb og nogle indlæggelser. Jeg har selv haft glæde ved at kunne fortælle min egen historie. Brikkerne er ligesom faldet på plads. Vi skaber også vores egen historie. Der er jo mange historier i ens liv, men det er, hvad man lægger vægt på.

Hvad forstår du ved en god recoveryproces?

Jeg er meget optaget af, at det er en udvikling og en forandringsproces. Og at opleve at man har muligheder i sit liv, til trods for de her vanskeligheder. Alle mennesker har vanskeligheder. At opleve at have indflydelse på hvordan ens liv skal udarte sig, og at man ikke er fuldstændig prisgivet en sygdom. Man har rent faktisk sine mugligheder.                         

Mads underviser også i kurserne: "At leve med psykose og skizofreni" og "Recovery – Et liv i forandring""


Gudmunda - underviser blandt andet i kurset "Tag kontrollen i dit liv".

Hvad er kursets formål?

At tage kontrol med eget liv og udarbejde en sundhed- og velværeplan, som går ud på at lære sig selv at kende, hvordan man holder sig sund og rask, imødekomme op-og nedture og have fokus på drømme og mål. Kursus har også til formål at kursisten udarbejder sin egen kriseplan og for medarbejdere og pårørende, at støtte patienterne i det, samt få værktøjer til at arbejde mere recovery-orienteret.

Hvordan hjælper det i ens recovery?

Det er det med at kende sig selv. At man tager højde for, at man har nogle sårbarheder i stedet for bare at kører på med 120 i timen, for det går man ned på, og det går almindelige mennesker også ned på.

Hvad er din egen baggrund for at undervise på Skolen for Recovery?

Min egen baggrund er at jeg er uddannet skolelærer, og så har jeg en bipolar lidelse. Jeg har arbejdet med at komme mig og hvordan jeg kan undgå de her op-og nedture der følger med min bipolar lidelse. Det vil jeg gerne dele og forhåbentlig også inspirere andre i forhold til hvordan man kan leve med en psykisk lidelse og samtidig have et godt liv

Hvad forstår du ved en god recoveryproces?

For mig handler recovery om rigtig mange ting; at have en hverdag der giver mening og at jeg, på trods af nogle udfordringer, kan have et godt liv med min familie, venner og arbejde.  Ganske almindelige ting som at passe og hygge mig med min søn, tage bussen på arbejde hver dag og mødes og hygge mig med mine venner, giver mig glæde.

Gudmunda underviser også i kurserne "Den gode udskrivelse" og "At leve med bipolar affektiv lidelse". 

 

Niels underviser blandt andet i kurset "5 veje til et godt liv"

Hvad er kursets formål?

Det er lavet som ækvivalenten til de fem gode kostråd. Man har set, at der er nogle faktorer, der gør, at nogle folk føler større tilfredshed i deres tilværelse. Ud fra det har man valgt fem områder ud, Lev dit liv aktivt, Lær noget nyt, Styrk dit netværk, Vær til stede i nuet, Giv af dig selv, som man her skal arbejde med for at styrke sin tilværelse.

Hvordan hjælper det i ens recovery?

Man får mulighed for at identificere, hvad der betyder noget for en i ens hverdag, hvilke ressourcer man har, og hvad man godt kunne tænke sig at have mere af.

Hvad er din egen baggrund for at undervise på Skolen for Recovery?

Nu er jeg ansat med brugererfaring, så det er jo en del af min baggrund. Jeg har faktisk været indlagt herude tilbage i 2003 i fem måneder. Så er jeg uddannet pædagog, og så er jeg bagefter uddannet pædagogisk sociolog. . Min egen recoveryproces er sådan set stadigvæk i gang. Derfor ved jeg, at det ikke er et lukket forløb. Ligesom alle andre livsforløb, er det en kontinuerlig proces.

Hvad forstår du ved en god recoveryproces?

God Recovery for mig er, at det foregår på egne præmisser. I det ligger der jo også, at der er en grad af, at man også tager ansvaret og opgaven på sig. Jeg tror det er rigtig rigtig godt for ens proces, at man betragter det som noget, man selv gør, men i samarbejde og med hjælp fra andre.

Niels underviser også i kurserne "Introduktion til recovery" og "Den gode udskrivelse"


​​​Christine - underviser blandt andet i kurset "Mindfulness"    

Hvad er kursets formål?

Vi laver et introducerende kursus til mindfulness på tre gange. Der kan man få lov til at smage på det. Det er jo meget op i tiden, men det specielle ved at det ligger i det her regi er, at vi undervisere ved noget om mindfulness i sammenhæng med psykiatriske vanskeligheder. Det vil derfor være noget andet, end det de har ude i byen. Nogle af de her øvelser vi arbejder med er meget kortere end på andre mindfulnesskurser. Nogle vil også være, hvor man bevæger sig lidt, for hvis man har mange tanker, kan det godt være svært at side stille i 45 min.

Hvordan hjælper det i ens recoveryproces?

Det giver et redskab, hvor man komme væk fra noget ubehag måske, hvor man sådan lige har øvet en teknik, hvor man sidder og går lidt ind i sig selv, og prøver at koncentrere sig om eksempelvis sin vejrtrækning, i stedet for at koncentrerer sig om eksempelvis sin angst.

Hvad er din egen baggrund for at undervise på Skolen for Recovery?

Jeg har været sygeplejerske i 30 år, og jeg har arbejdet i psykiatrien hele tiden. Og mens jeg har arbejdet, har jeg været meget optaget af undervisning. Jeg har taget kurser i pædagogik, og jeg har en master i det der hedder sundhedspædagogik.

Hvad forstår du ved en god recoveryproces?

Det er, at den enkelte finder sin egen vej til at få det bedre. Og det kan være utroligt individuelt. God Recovery er også at prøve at være meget nysgerrig. Både den der er syg, men også dem der er behandlere, som samarbejder med dem.

Christine underviser også i kurserne: "Tag kontrollen i dit liv", "Recovery -et liv i forandring", " At leve med psykose og skizofreni" og "Introduktion til recovery".

Redaktør