Solvang og Tornehøjgård adskilles pr. 1. januar 2009

Ændringer i tilhørsforhold for Boformerne Solvang/Tornehøjgård.
Ifølge psykiatriplanen adskilles Boformerne Solvang/ Tornehøjgård i Glostrup/ Gladsaxe kommuner pr. 1. januar 2009.

Forsorgshjemmet Solvangs beboere

Forsorgshjemmet Solvang tilbyder midlertidigt ophold til personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Forsorgshjemmet Solvang kan tilbyde ophold til i alt 29 personer.

Efter 1. januar 2009

Per 1. januar 2009 er Tornehøjgård en del af Gladsaxe Kommune.

Redaktør