Sommerskole - Faglighed, fællesskab, fest og forbindelser

Et fagligt tilbageblik.

I august 2010 afholdt Region Hovedstadens Psykiatri en 3 dages sommerskole for sygeplejestuderende. Sommerskolen skulle medvirke til at profilere psykiatrisk sygepleje som et fagligt spændende og udfordrende speciale, således at kommende sygeplejersker i større udstrækning vælger psykiatrien som deres karrierevalg.

Sommerskolen blev afviklet som en faglig festival i de smukke grønne omgivelser på PC Sankt Hans med udsigt til Roskilde fjord.

Sommerskolen var et anderledes undervisningstilbud, idet rammerne for undervisningen var et farverigt cirkustelt. Der var etableret en camp med toilet- og badefaciliteter og de studerende camperede i telt eller campingvogn.

Det faglige program for de tre dage var:

 • Psykisk sårbarhed
 • Selvskadende adfærd
 • Patientfortælling
 • Psykofarmaca 
 • Stemmehøring
 • Misbrug og psykisk sygdom
 • Guidet egenomsorg
 • En dag i psykiatrien – so far, so close.

Derudover var der forskellige sociale indslag.

Film fra sommerskolen

Vi har produceret fem små klip, som alle viser festivalens høje faglige niveau. Du kan også finde en 15-minutters lang film fra sommerskolen.

Evalueringer

På trods af disse vejrlige udfordringer, var psykiatrifestivalen en kæmpe succes. De studerende har evalueret sommerskolen over al forventning. I den kvantitative evaluering har sommerskolen samlet set fået en score på 6,7, hvor maksimal point er 7.
I den kvalitative evaluering har de studerende specielt rost:

 • det høje faglige niveau hos oplægsholderne
 • de anderledes, intense og spændende rammer såsom cirkustelt, camp og natur
 • den gode stemning og planlægning.

Artikler om sommerskolen

Der er udkommet artikler i Region Hovedstadens medarbejderavis, Hovedsagen, i PsykiatriNyt og i Synergi.

Se filmene, læs evalueringerne og artikler om sommerskolen - bliv inspireret og klogere!

 

Redaktør