Specialbehandling af senhjerneskadede er samlet på Psykiatrisk Center Glostrup

Pr. 1 november 2008 er al specialbehandling af senhjerneskadede i Region Hovedstaden flyttet til Psykiatrisk Center Glostrup.
Flytningen sker for at styrke samarbejdet med neuro-rehabiliteringen på Glostrup Hospital samt for at fortsætte funktionens høje faglige niveau.

Specialbehandlingen af senhjerneskadede har hidtil været på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Mere om Psykiatriplanen

Et led i Psykiatriplanen er at lægge op til at styrke Psykiatriens specialfunktioner. Det indebærer både etablering af nye funktioner og en udvidelse af eksisterende funktioner, så alle patienter i regionen får lige adgang til specialbehandling.
Redaktør