Specialfunktioner i Psykiatrien er klar

Region Hovedstadens Psykiatri har fået tildelt alle ønskede specialfunktioner.

 

Sidste år udarbejdede Region Hovedstadens Psykiatri specialeansøgninger, og nu foreligger Sundhedsstyrelsens godkendelse af ansøgningerne.

Sundhedsstyrelsen har imødekommet alle vore ønsker om specialfunktioner i både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

Patienterne skal behandles det rette sted

Nogle af de eksisterende specialfunktioner, også kaldet lands- og landsdelsfunktioner, skal videreføres, andre skal udbygges, og der skal etableres en lang række nye specialfunktioner – alt sammen for at sikre, at patienterne bliver behandlet på det specialistniveau, som de har behov for.

"Vores vigtigste opgave er at få patienterne på rette hylde. Vi skal nu udarbejde klare beskrivelser af målgrupperne for de enkelte specialfunktioner – så det er helt klart, hvem der skal behandles i hovedfunktionerne og hvem der skal viderevisiteres til en specialfunktion. Og så skal vi sikre, at patientstrømmene mellem vore centre bliver så smidig som mulig. Det kræver, at vi får etableret fornuftige arbejdsgange fra starten," siger vicedirektør Peter Treufeldt.

Peter Treufeldt er formand for den styregruppe, som sammen med klinisk personale fra centrene og en projektgruppe i administrationen skal sikre, at de nye specialeplaner bliver implementeret.

Specialkompetencer samles

De nye specialeplaner får betydning for både patienter og personale.

"Vi har jo allerede specialisterne, og patienterne modtager behandling hos dem – enten i hovedfunktion eller specialfunktion. Men i dag spiller geografien ind – patientens bopæl kan være afgørende for, hvor og af hvem man behandles. Det der nu sker, er at vi på flere områder samler specialistkompetencerne og får beskrevet, hvilke patienter der har bedst nytte af højt specialiseret behandling, og hvem der bør behandles i hovedfunktion: Vi skal sikre ensartet behandling af høj kvalitet, ved ensartet behov, i hele regionen," siger Peter Treufeldt.

"For personalet vil de nye specialfunktioner betyde, at de enkelte centre – og dermed personalegrupperne - får en skarpere profil. Det gælder både centre, som får mange højt specialiserede funktioner, som fx PC København, og centre, der hovedsageligt varetager hovedfunktioner."

Hvem skal betale for patienten?

Der følger ikke ekstra penge med de nye specialplaner. Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri har endnu ikke besluttet, om der skal ske en omfordeling af midler mellem centre, der hhv. viderevisiterer og modtager patienter.

"Det vigtigste nu er at få etableret de nye funktioner og udbygget de allerede eksisterende, så vi kan begynde at henvise patienter til specialfunktionerne," siger Peter Treufeldt.

"Når patienterne begynder at strømme mellem hovedfunktioner og specialfunktioner, vil vi evaluere situationen og tage stilling til, hvordan vi bedst klarer de økonomiske udfordringer."

Så mange patienter berøres

Sundhedsstyrelsen har beregnet, hvor mange patienter der på nationalt plan fremover vil blive behandlet i specialfunktioner:

I voksenpsykiatrien:

  • 12.650 patienter i regionsfunktioner
  • 825 patienter i højt specialiserede funktioner

Region Hovedstadens Psykiatris andel af disse patienter udgør 30-40 procent.

I børne- og ungdomspsykiatrien:

  • 3.000 patienter i regionsfunktioner
  • 605 patienter i højt specialiserede funktioner

Region Hovedstadens Psykiatris andel af disse patienter udgør ca. 30 procent.

Det er Sundhedsstyrelsen, der i hht. sundhedsloven afgør, hvilke offentlige og private sygehuse, der skal varetage specialiserede og højt specialiserede funktioner inden for de forskellige sygefaglige specialer.

De nye specialeplaner skal revideres om tre år.

Specialfunktionerne udgør ti procent af den samlede sygehusbehandling. 90% varetages i hovedfunktionerne.

Redaktør