​Foto: Rubow Arkitekter A/S​​​​​

Nye flotte rammer til behandling af spiseforstyrrelser i Ballerup

I 2017 står det nye byggeri til behandling af spiseforstyrrelser færdigt i Ballerup. Samlingen af behandlingen skal sikre sammenhængende forløb, og et behandlingstilbud som er tilpasset den enkelte patient.​

Det blev Rubow arkitekter a/s, der vandt arkitektkonkurrencen om at tegne det nye byggeri til behandling af spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. 

Det gjorde de blandt andet, fordi deres tegninger skaber noget nyt, som passer til det gamle, fortæller centerchef på PC Ballerup, René Priess. 

- Vi havde et ønske om, at det nye skulle have sin egen identitet og samtidig løfte den eksisterende del af centeret, fortæller han.

Læs mere: Vinderprojektet​

Og det gør tegningerne fra Rubow arkitekter a/s.

Den rette mængde behandling
Fremover vil patienter med spiseforstyrrelser fra hele regionen modtage behandling på Psykiatrisk Center Ballerup. Det nye byggeri kommer til at huse både sengeafsnit og stå for ambulant behandling. ​

Ifølge centerchefen er det målet at arbejde med såkaldt step care i den fremtidige behandling af spiseforstyrrelser.

- Der skal være en større fleksibilitet, så tilbuddet kan indrettes efter den enkelte patients tilstand. Har man i en periode behov for mere intensiv behandling, så skal man have det. Og omvendt, hvis det går bedre, så skal der måske skrues lidt ned for behandlingen i en periode, påpeger han.

Spisehus skal samle psykiatrien
Som en del af det nye byggeri laves et stort fælles spisehus ved indgangen til centeret.

Huset skal både bruges til spisetræning med patienterne, men René Priess forestiller sig også, at det nye hus vil kunne være med til at samle psykiatrien. 

Læs mere: Vi bygger nyt i psykiatrien ​

- I stedet for at vi skal ud og leje konferencelokaler ved større møder, så vil vi i fremtiden kunne samles herude på Ballerup, siger han. 

Udover det nye spisehus får centeret også en forskningsenhed, som skal forske i både behandling og forebyggelse af spiseforstyrrelser.

Patienter definerede krav til centeret
Før tegningen af byggeriet blev sendt i udbud, blev der lavet en liste med behov og krav til det nye center.

I den proces var både medarbejdere, pårørende og patienter med til at beslutte, hvilke faciliteter der er vigtige i det nye center, fortæller ingeniør i Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær.

- Det har været både spændende og udfordrende. Der var blandt andet en patient med, som faktisk var arkitekt. Men det skaber også nogle udfordringer at have patienter med. Nogle bliver måske syge og kan derfor ikke deltage mere. Mens andre bliver raske og starter arbejde og derfor ikke har tid mere, forklarer han.

​ ​

Redaktør