Spørgeskemaundersøgelse fra Psykiatrifonden om skizofreni

Psykiatrifondens landsdækkende indsats om skizofreni undersøger i april og maj 2013, hvordan mennesker med skizofreni i Danmark oplever psykiatrien, og hvad der fremmer - og hindrer - deres recovery.
Formålet med Psykiatrifondens undersøgelse (som er anonym) er at give mennesker med skizofreni en stemme i debatten om fremtidens psykiatri i Danmark (regeringens psykiatriudvalg præsenterer sin rapport til sommer).

Besvarelserne samles i en rapport, der skal give et kvalificeret bud på, hvilke indsatser og tilbud der gør en forskel, og hvilke ændringer der bør iværksættes, for at mennesker med skizofreni får den bedst mulige støtte.
Redaktør