Stadig færre patienter bliver bæltefikseret i Region Hovedstaden

​PRESSEMEDDELELSE: Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at brugen af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri fortsat falder.

Vent...

Antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstaden er faldet med 53 pct., og ligeledes er antallet af personer, der bæltefikseres, reduceret med 322 svarende til et fald på 45 % siden partnerskabsaftalen mellem regionerne og Sundhedsministeriet blev indgået i 2014. 

Læs nyheden fra Sundhedsstyrelsen her


Ifølge partnerskabsaftalen skal regionerne halvere brugen af bæltefikseringer og reducere brugen af øvrig tvang inden 2020, og de nyeste tal viser, at Region Hovedstadens Psykiatri er godt på vej mod at nå målet før tid. 

- Vi er nået langt, og jeg er sikker på, at vi når målet med det store arbejde, vores medarbejdere og ledere gør. Vi er kommet langt i arbejdet med at udbrede de indsatser, som virker, så vores centre har fået gavn af hinandens store arbejde, og det kan aflæses i tallene, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

Vicedirektør Anne Hertz

Medarbejderne lytter

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) bemærker, at målt på andelen af patienter, der bæltefikseres og antallet af bæltefikseringer over 48 timer – så ligger Region Hovedstaden helt i top.

- Vi er glade for, at færre patienter oplever at blive bæltefikseret. Jeg tager det som udtryk for, at medarbejderne er blevet bedre til at lytte til patienternes perspektiv og forebygge konflikter. Det skal vi blive endnu bedre til, så endnu færre mennesker med en psykisk sygdom bliver udsat for tvang – ikke bare bæltefikseringer, men også andre former for tvang," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Én form for tvang må ikke erstattes af en anden

Bæltefikseringer er den mest indgribende form for tvang overfor mennesker, men det er også indgribende at blive fastholdt, få akut beroligende medicin eller opleve andre former for tvang. Antallet af fastholdelsesepisoder er faldet og antallet af patienter, der fastholdes er stabilt, mens brugen af akut beroligende medicin er steget. 

- Vi er meget opmærksomme på ikke at erstatte én form for tvang med en anden. Målet er at reducere den samlede anvendelse af tvang, og lige nu ligger vi stabilt, når man ser på de forskellige former for tvang, men vi arbejder på at nedbringe især fastholdelser og brugen af akut beroligende medicin, forklarer Anne Hertz. 

Region Hovedstadens Psykiatri har netop lavet en ny handleplan for nedbringelse af tvang, hvor målet er at lytte endnu mere til patienternes perspektiv og integrere recovery-tilgangen yderligere i tvangsforebyggelsen. Derudover skal der blandt andet også ses på, hvordan fastholdelser bliver anvendt på den mest hensigtsmæssige måde – både overfor den enkelte patient og medarbejder.


FAKTA OM PARTNERSKABSAFTALEN

-  Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020. 

- Hvert halve år udgiver Sundhedsstyrelsens rapporten ’Monitorering af tvang i psykiatrien’, der er en status på, hvordan regionerne klarer sig i forhold til målet.

- De fastsatte mål i partnerskabsaftalen i forhold til at reducere tvang er:
  • at andelen af patienter, der bæltefikseres, af antal indlagte halveres 
  • at antallet af bæltefikseringer over 48 timer halveres
  • at brugen af remme reduceres 
  • at antal og andel af patienter der udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger reduceres ift. baseline (baseline-tallet er et gennemsnit for årene 2011-2013). 

Yderligere info eller interview:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden på presse@regionh.dk eller 70209588

Vicedirektør Anne Hertz via pressevagten i Region Hovedstadens Psykiatri på 21674143


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor