Stærke kræfter til lean-arbejdet

Region Hovedstadens Psykiatri er i fuld gang med at indføre lean-metoder. Målet er bedre, mere sammenhængende og effektive forløb for alle patienter. En ny lean-stab skal støtte forbedringsarbejdet på centrene.

I 2014 skal alle centre være godt i gang med lean i alle enheder. Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri planlægger etableringen af en ny lean-stab. Den nye afdeling skal være med til at understøtte udviklingen af psykiatrien i retning af visionerne for fremtidens psykiatri. Missionen for forbedringsarbejdet er at ”behandle flere patienter bedre” på det grundlag, der er formuleret i visionerne.

Leanafdelingen skal sikre kontinuerlig udvikling af værktøjer og metoder. Afdelingen skal bidrage til, at det samlede hospital kan leve op til følgende succeskriterier:

 • At patienternes behandlingsforløb faktisk forbedres, og at dette sker både via udvikling af
  • Kvaliteten af ydelserne
  • Hvordan disse ydelser hænger sammen i forhold til patienternes hele behandlingsforløb (ambulant, sengebaseret og tværsektorielt)
  • Måden at sætte disse ydelser i anvendelse overfor patienterne – arbejdsprocesserne
  • At dette arbejde sker i samarbejde og med inddragelse af patienter og pårørende, samt eksterne samarbejdspartnere (primær sektor og kommunerne primært), hvor det giver mening.
  • At denne forbedring kan dokumenteres
 • At alle ledere og medarbejdere er i stand til at arbejde systematisk med løbende forbedringer, og at dette arbejde samtidig bidrager til at øge arbejdsglæden.
 • At RHP som organisation kan modtage og oplære nye medarbejdere og ledere i denne måde at arbejde på.
 • At RHP som organisation arbejder ud fra en ambition om at være blandt de bedste internationalt i forbedringsarbejde. Der findes flere – eksterne og uvildige – organisationer, som har gode modeller til vurdering af dette.

Etableringen af den nye afdeling er drøftet, og har opbakning i leder- og medarbejderfora i Region Hovedstadens Psykiatri

Redaktør