Statens Kunstfond donerer blivende kunstinstallation til BUC

​Når børn og unge sammen med deres forældre træder ind ad døren i Specialambulatoriet for spiseforstyrrelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, bliver de mødt af kontraster, lys, farver og en lang række forskellige elementer i et kunstværk, der er skabt af kunstner Martha Kramær og doneret af Statens Kunstfond.

Vent...

Foto: (C) Torben Petersen, Statens Kunstfond.


Værket, der er doneret af Statens Kunstfond, blev indviet fredag den 13. september og omfatter både malerier, grafik, rumdelere, farvesat bænk, lamper, glasudsmykninger, opslagstavler, sofa og bemaling direkte på loftsflader i trappeløb.


For anden gang har Statens Kunstfond doneret kunst til BUC. Denne gang til Specialambulatorium for spiseforstyrrelser, B132, på Bispebjerg Bakke. Værket er en parallel donation til det kunstværk, der blev installeret på Ambulatorium for større børn, B193, på BUC for et par år siden.

Det nye kunstværk blev indviet fredag den 13. september 2019, og er udført af kunstneren Martha Kramær. Hun har taget udgangspunkt i de fysiske rammer i bygningen, "Welanderhuset", og bygningens historik som behandlingssted for udsatte børn og unge.


På Specialambulatorium for spiseforstyrrelser tilbydes behandling, støtte og konkret vejledning med henblik på, at familierne opnår tryghed og kompetence til at hjælpe barnet eller den unge til en positiv vægtudvikling og frem mod sund vægt. Og specialambulatoriet hjælper barnet /den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og adfærd, med mindst mulig indgriben i barnets/den unges og familiens hverdag.

Formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Susanne Due Kristensen, bemærkede i sin åbningstale, at når sindet er i ubalance, er det så meget desto vigtigere, at omgivelserne er i balance. Det har Martha Kramær formået med sit samlede kunstværk, der inviterer til oplevelser, refleksion og kan være samlingspunkt og mødested for de unge mellem 4-17 år med spiseforstyrrelser og deres forældre, som kommer på specialambulatoriet.


Kresten Dørup, centerchef for BUC, sagde i sin tale, at Welanderhuset, hvor børnene/de unge kommer med deres familier og får behandling, på en gang rummer noget af det inderste og mest skrøbelige: Stor sorg og stor glæde, fortid og fremtid iblandet frygt og håb. Det er med andre ord et af de steder, som fordrer en uhyre grad af humanistisk indsigt og relationskompetence i sundhedsvæsenet, og at det er lige så vigtigt at arbejde med hjertet som hjernen i behandlingsforløbene.


Kunstner Martha Kramær har gennem det seneste års arbejde med værkerne, der både omfatter malerier, grafik, rumdelere, lamper, glasudsmykninger, opslagstavler, farvesat bænk og bemaling direkte på loftflader i trappeløb, arbejdet med inspiration fra RHP's vision: "Du er den vigtigste person i din egen behandling". Patienterne bliver allerede ved indgangen i Welanderhuset mødt af lys og malerier, der pirrer sanseindtrykkene i trappeopgangen. Formålet med værket er at indgyde tryghed, håb og varme – en opgave, som Martha Kramær har løst med empati for de børn, unge og forældre, som kommer i ambulatoriet.


Trine Frimann Larsen, der afdelingssygeplejerske i specialambulatoriet, er ildsjælen bag kunstværkets realisering. Hun har i øvrigt i begge tilfælde ansøgt hos Statens Kunstfond om lån af kunst, men er altså blevet honoreret med opførsel af blivende kunstværker. På indvielsesdagen glædede Trine sig over, at værket er fuldendt efter et år og kan bidrage til en mere imødekommende atmosfære for de unge patienter og deres forældre. Trine mener, at værkerne bryder gangen op, og omdanner den til et sted, fremfor en passage. Oplevelsen af kunst vil altid være subjektiv, og Trine Frimann Larsen er klar over, at meningerne om det nye kunstværk kan være delte.

Psykolog Mette Bentz har spændt fulgt processen og oplever, at lyset virker varmere og mere indbydende end tidligere, og at kontrasterne og farvevalget er effektfuldt. Hun fortæller, at en familie gav udtryk for, at værkerne gav dem en hjemlig oplevelse, mens en yngre patient havde omtalt det færdige værk som 'instagram-venligt'.


Kunstner Martha Kramær gav udtryk for, at hun under processen har været glad for samarbejdet og den opbakning og imødekommenhed, som hun har mødt hos alle, der har været involveret i etableringen af kunstværket. Ved indvielsen fik hun overrakt en smuk buket fra Den Sociale Blomsterhave af centerchef Kresten Dørup.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor