Stigende tilfredshed blandt patienter og pårørende

Både patienter og pårørende er blevet mere tilfredse med behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Men der savnes stadig mere information om sygdom og behandling.
Danske Regioner har netop offentliggjort anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter på de psykiatriske sengeafsnit. Resultaterne viser, at patienttilfredsheden - både på landsplan og i Region Hovedstadens Psykiatri - går i den rigtige retning. 68% af de adspurgte patienter beskriver deres samlede oplevelse af indlæggelsen som 'god' eller 'enestående'. Det er en stigning på 5% i forhold til 2005, hvor målingen blev foretaget sidst.

Størst tilfredshed udtrykker patienterne med plejepersonalets tilgængelighed og samarbejdet med kontaktpersonerne. På disse områder har henholdvis 93% og 94% af de adspurgte haft en god oplevelse.  

Blandt de pårørende udtrykkes der størst tilfredshed med informationsniveauet. 56% af de pårørende føler sig velinformerede om patientens sygdom - en stigning på 10% i forhold til 2005.

Mere sygdomsinformation, tak

Selvom det går fremad er der stadig områder, der kræver ekstra opmærksomhed fremover.

Modsat de pårørende udtrykker patienterne den laveste tilfredshed med den information, de får om sygdom og behandling. Antallet af patienter, der føler sig velinformerede på dette område er dog steget siden 2005 fra 71% til 73%, men området ligger stadig lavt i vurderingen.

Over halvdelen af de patienter og pårørende, der

ikke

modtog psykoedukation mener desuden, at de havde brug for det.

Region Hovedstadens Psykiatri er allerede i gang med at imødekomme dette resultat, idet der er fælles skriftlig patientinformation undervejs - herunder også sygdomsspecifik information til brug i psykoedukationen.

Om undersøgelsen

De landsdækkende psykiatriundersøgelser gennemføres af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Resultaterne er dannet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende og patienter der var indlagt i perioden fra 1. januar - 31. maj 2009. I retspsykiatrien dog fra 1. juni - 31. august 2009.

Læs mere om undersøgelsen på Danske Regionerns hjemmeside
Redaktør