Stigende tilfredshed i børne- og ungdomspsykiatrien

Der er stigende tilfredshed med børne- og ungdomspsykiatriens sengeafsnit og ambulatorier blandt børn, unge og forældre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Den stigende tilfredshed dokumenteres i en netop offentliggjort tilfredshedsundersøgelse.​​

74 % af børn og unge som har været i ambulant behandling og 81 % af deres forældre svarer i undersøgelsen at den ambulante behandling har været enestående eller god.​​

51 % af indlagte børn og unge og 76 % af deres forældre svarer i undersøgelsen at indlæggelsen har været enestående eller god.​​

”Det er meget glædeligt, at tilfredsheden er så stor”, siger Vicedirektør Eva Borg fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Mere fokus på ambulante patienter

Undersøgelse dokumenterer, at børne- og ungdomspsykiatri er på ret kurs. Der er generelt stor tilfredshed, og tendensen er stigende, både blandt patienter og pårørende, hvilket ifølge Eva Borg hænger fint sammen med at bruger- og pårørendeinddragelse er et fokusområde i Region Hovedstadens Psykiatri.​

- Vi er dog meget opmærksomme på, at de indlagte børn og unge er mindre tilfredse med behandlingen end børn og unge i ambulante forløb og det skal vi gøre noget ved, siger Eva Borg.

God kontakt til personalet

Undersøgelsen viser også, at der generelt er meget stor tilfredshed med personalet og med muligheden for velforberedte og uforstyrrede samtaler.​​

Stort set alle forældre har kontakt med det sengeafsnit eller ambulatorium, som deres barn er tilknyttet, og tilfredsheden med denne kontakt er høj hos både patienter og forældre.

Ny skriftlig information skal øge tilfredsheden yderligere

Den laveste tilfredshed ses i forhold til informationsniveauet omkring den medicinske behandling, livsstil og skriftlig informationsmateriale.​​

”At den skriftlige patientinformation kan blive bedre, kommer ikke bag på os. Det har tidligere undersøgelser også vist. Derfor har vi nu et omfattende informationsmateriale klar til vores patienter og pårørende - både velkomstinformation og sygdomsspecifik information. Materialet er oversat til seks sprog”, fortæller Eva Borg.

”Med dette nye informationsmateriale er det vores klare forventning, at tilfredsheden med den skriftlige information vil være højere i den næste undersøgelse. Derudover skal vi nu se på, hvordan vi sikrer en bedre information om livsstilsfaktorers indvirken på sygdomme og på, hvordan vi bedst muligt informerer om den medicinske behandling”, siger Eva Borg.
​​​​
Redaktør