Stigning i antallet af selvmordsforsøg med smertestillende medicin

Nye tal fra Lægemiddelstyrelsen.
Gennem de seneste år er der sket en stigning i antallet af unge piger, der forsøger at begå selvmord ved at tage en overdosis de såkaldt svage smertestillende lægemidler, dvs. hovedpinepiller. En opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen viser, at der fra 1997 til 2002 var tale om en fordobling i antallet af piger mellem 12 og 20 år, der blev indlagt efter et selvmordsforsøg med hovedpinepillerne. I perioden 2002-2007 var stigningen på 33 procent.

Psykiaterne er stærkt bekymrede over udviklingen. En af dem er professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center Bispebjerg, der i dag citeres i Politiken:  

"De unge sluger piller for at slippe væk fra problemer med kærester, familie eller skole. Der er kaos på alle hylder i deres indre. Det er efterhånden så almindeligt, at der i hver af de store klasser i skolen sidder en, der har prøvet at tage for mange piller. Panodiler er blevet teenagernes 'drug of choice'", siger Merete Nordentoft (Politiken d. 16. januar 2009, 1. sektion s. 4).


I Kristeligt Dagblad fremhæver centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hanne Børner, at det er for nemt for de unge at få adgang til store mængder hovedpinepiller. Det er en væsentlig forklaring på stigningen i antallet af selvmordsforsøg blandt de 12-20 årige, mener Hanne Børner, der også er formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab:

"Vi oplever det både i børne- og ungdomspsykiatrien og på skadestuerne. Vi ved ikke hvorfor, men i den alder har det let en afsmittende effekt, så hvis én pige vælger den metode, så følger veninder indimellem efter, og så har vi pludselig et boom (...). Pigerne gør det ofte i affekt, og jo mere tilgængeligt midlet er, jo lettere er det at gennemføre, hvis der pludselig sker noget, som en ung pige ikke kan bære. Derfor skal vi skride ind over for pakningerne," siger Hanne Børner (Kristeligt Dagblad d. 16. januar 2009, 1. sektion s. 3).

Redaktør