​​​

Stor ros til F-ACT-teams i Region Hovedstadens Psykiatri

​​De første F-ACT-teams i Region Hovedstadens Psykiatri har haft besøg af folkene bag modellen fra Holland. Her fik medarbejderne blandt andet ros for på få år at være nået så langt med modellen, at de på nogle områder overgår de hollandske rollemodeller.​

Vent...

​Da Region Hovedstadens Psykiatri startede arbejdet med F-ACT-modellen tilbage i 2016 var det med ønsket om at skabe et mere ensartet behandlingstilbud med fokus på den enkeltes forløb for patienterne i distriktspsykiatrien og de opsøgende teams. Først blev der etableret to test-ambulatorier i Frederikssund og på Møntmestervej i Københavns Nordvestkvarter, der skulle afprøve modellen i perioden 2016-2018. I testperioden fik de to ambulatorier besøg tre gange af hollandske F-ACT-klinikere, der har været med til at hjælpe teams i gang med modellen i 28 forskellige lande.

- Efter de tre besøg tænkte vi, om vores medarbejdere måske kunne gøre det samme, som de hollandske gæster - bare på dansk. Så vi udviklede et koncept, vi kalder F-ACT-coaching, hvor medarbejdere fra teams, der har erfaringer med at bruge F-ACT modellen, besøger teams, der lige er startet og deler erfaringer og faciliterer processer i teamet, som driver implementering af modellen frem. Det har i starten primært været personale fra de to test-ambulatorier, der havde erfaringen til at gøre det, og de teams har bidraget utroligt meget til, at F-ACT-implementeringen er lykkedes så godt. Men nu har vi også F-ACT coaches fra mange af de andre centre, så vi kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, fortæller specialkonsulent Anne Rosenquist, der står for at implementere F-ACT i Region Hovedstadens Psykiatri.

Som belønning for arbejdet med at udvikle og teste modellen samt at coache andre teams blev personalet på de to test-ambulatorier fejret i november, ligesom der blev arrangeret et nyt besøg fra de hollandske F-ACT-coaches for at give ny inspiration.

Yes-teamet

Under besøgene overværede de to coaches fra Holland, Koen Western og Sandra Bakker, board-møder og indgik i en dialog med de forskellige teams om, hvad der gik godt, og hvad der svært ved modellen. Her var der blandt andet roser til de danske teams for at være gode til at arbejde med fleksibiliteten i modellen – noget der har vist sig svært i mange andre lande. Blandt andet har flere teams i Holland været nødt til at droppe fleksibiliteten i at have en udekørende medarbejder, da det har vist sig for svært at løse organisatorisk. Men den del fungerer bl.a. på ambulatoriet i Frederikssund.

- Vi blev kaldt for 'yes-teamet' af hollænderne, fordi vores medarbejdere var åbne og indstillet på at prøve ting af og udvikle sig. De kalder det at turde tage 'positive risks'. Det giver et godt boost til teamet at få en fælles identitet på den måde og få en opmærksomhed på, at vi gør noget godt og rigtigt, forklarer overlæge Rikke Stevns Sury og påpeger, at teamet også fik ros for deres systematik og struktur på, hvem der tager sig af opgaverne, hvilket er forudsætningen for den fleksibilitet, modellen opfordrer til.​


F-ACT-teamet i Frederikssund fik bl.a. ros for deres meget systematiske måde at arbejde med modellen på.

Udover feedback og ros indgik de danske F-ACT-teams også i en workshop, hvor der var fokus på, hvordan medarbejderne kan inddrage sig selv og bruge egne erfaringer med kriser og sårbarhed. Her blev medarbejderne udfordret på at være ærlige om deres egne sårbarheder.

- Alle skulle fx tage en sang med, der betød noget personligt for en og forklare hvorfor. Nogle få medarbejdere var aktuelt i en svær tid privat, så workshoppen viste, hvordan vi som team kan støtte hinanden, når det sker, og hvordan vi kan bruge det konstruktivt i vores samarbejde med patienter og pårørende, som jo netop er i en svær tid når vi møder dem. Det blev en ret smuk workshop. Vi har efterfølgende samlet sangene på en playliste, hvor vi nogle gange sætter en sang på fra om morgenen lige inden teamets boardmøde, fortæller afdelingssygeplejerske Henriette Vedel Nielsen fra Frederikssund.

I workshoppen indgik også en øvelse, hvor der blev lagt et reb på jorden, og så blev der fx sagt: "Alle, der har taget antidepressiv medicin, går over på den anden side af rebet." På den måde blev personalet udfordret til at åbne op for nogle ret personlige sider.

-  Tør man dele den slags med sine kolleger? Det forventer vi jo af patienterne. Så det var interessant at få lov at prøve på egen krop. I situationen blev det sårbart. Vi skulle vise sider, vi normalt ikke viser i det daglige. Det kræver tillid til de andre i teamet. Det skabte mere sammenhold, og folk prøvede at dele ud af sig selv på en god og tryg måde. Bagefter var der en følelse af, at vi var 'seje', fordi vi var så trygge ved hinanden, at vi turde dele de ting. Det højnede team-følelsen, og vi gik opløftede hjem, siger Henriette Vedel Nielsen.

Hvorfor blærer I jer ikke?

At arbejdet i de to oprindelige test-ambulatorier i den grad har imponeret de hollandske F-ACT-coaches gør stort indtryk på Anne Rosenquist.

- Det er da vanvittigt blæret, at vi får ros fra hollænderne. De siger, at deres egen implementering har taget 10 år. Vi har været i gang i fem år, og er nået så langt, at vi har indført elementer, som hollænderne nu kan lære noget af. Hollænderne siger også til os: "Why don't you brag about it?" Det er vi nok ikke ret gode til, men det er virkelig noget, vi kan være stolte af. Og vi er faktisk ret kendte hos kolleger ude i verden for vores måde at implementere F-ACT på. Det er gået forbavsende hurtigt. Jeg tror, at det afgørende for vores succes er, at det er klinikere, der ​hjælper klinikere. At det er medarbejdere fra ambulatorier med erfaring, der tager ud og hjælper kolleger i at bruge modellen. Det er troværdigt, og meningsfuldt.

Mens medarbejderne på de danske ambulatorier måske ikke er verdensmestre i at blære sig med egne succeser, så er de til gengæld virkeligt gode til at kaste sig ud i de nye arbejdsmetoder med et åbent sind, forklarer Rikke Stevns Sury, der først for nylig kom til ambulatoriet i Frederikssund som overlæge.

- Jeg er helt ny i teamet, og jeg er imponeret over at træde ind på et hold, hvor arbejdet med F-ACT virker helt naturligt og som noget, de altid har gjort. Man møder ofte modstand, når nye metoder skal indføres, men her virker det helt naturligt at arbejde med F-ACT.

F-ACT blev oprindeligt startet op i fem teams fordelt på de to test-ambulatorier i Frederikssund og på Møntmestervej. I dag er der i alt 43 teams i hele Region Hovedstadens Psykiatri, der hver behandler cirka 200 patienter. På landsplan er der nu ca. 83 F-ACT-teams.

​​​Fakta om F-ACT​

  • Et F-ACT-team yder ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom
  • Behandlingen består af en kombination af medicin, samtaler, vejledning , samarbejde og støtte
  • Et team er sammensat af forskellige faggrupper som sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, recoverymentorer, psykiatere , ergoterapeuter og fysioterapeuter.
  • Du kan læse mere om F-ACT-modellen i vores pjece her


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor